Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta partnerska ze Lwowa w PWSZ w Nysie

W dniach 24-28.10.2016 r. gościli w PWSZ w Nysie profesorowie z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki oraz Politechniki Lwowskiej wraz ze studentami.

Wizyta partnerska zorganizowana została w ramach programu Erasmus+ KA107. W programie tygodniowego pobytu prof. Volodymyra Sulyma oraz prof. Mykhailo Bilynskiego z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki znalazło się przede wszystkim spotkanie z JM Rektorem dr. inż. Przemysławem Malinowskim, prof. PWSZ w Nysie, podczas którego omawiano priorytety dalszej współpracy pomiędzy Uczelniami, w tym przede wszystkim planowaną wymianę dydaktyczną w ramach Programu Erasmus+ na kolejne lata oraz indywidualne zaproszenie profesorów tzw. visiting professors do prowadzenia wykładów w semestrze letnim w ramach regularnych zajęć.

Ponadto profesorowie przeprowadzili wykłady dla studentów Instytutu Neofilologii oraz spotkali się z przedstawicielami Instytutu Neofilologii i Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie w celu omówienia kierunków i form dalszej współpracy.

Oprócz gości z Uniwersytetu we Lwowie w PWSZ w Nysie przebywała reprezentacja Politechniki Lwowskiej: prof. Svitlana Linda, prof. Tatiana Klymeniuk oraz mgr inż. arch. Roman Krushelnytsyy wraz z trójką studentów, których pobyt wiązał się głównie z udziałem w międzynarodowej konferencji naukowej w Instytucie Architektury i Urbanistyki pt. "Urbanistczyno-architektoniczne przekształcenie zabytkowej przestrzeni miasta Nysa - poszukiwanie idei" oraz warsztatach studenckich. Oprócz udziału w konferencji goście spotkali się z JM Rektorem prof. Przemysławem Malinowskim, Władzami Instytutu Architektury i Urbanistyki, Biurem Współpracy Międzynarodowej oraz studentami PWSZ w Nysie.

Relacja z wizyty na portalu Politechniki Lwowskiej >>

 
Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK