Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Piąty International Staff Training Week

Przedstawiciele 7 krajów, wykłady otwarte, prezentacje dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i uczniów nyskich szkół, bogaty program i wiele wydarzeń współtowarzyszących. Tak było podczas piątego International Staff Training Week zorganizowanego w dniach 24-28 kwietnia przez Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.

Podczas międzynarodowego tygodnia szkoleniowego 32 przedstawicieli uczelni partnerskich uczestniczyło w warsztatach oraz sesjach szkoleniowych poświęconych internacjonalizacji uczelni wyższych i programowi Erasmus+. Omawiano ogólne założenia programu, partnerstwo w ramach krajów Unii Europejskiej oraz krajów spoza UE, a przede wszystkim działania sprzyjające motywowaniu studentów do skorzystania z oferty wyjazdowej. Wspólnie pracowano nad metodami i formami promocji programu Erasmus+ z uwzględnieniem czynników zarówno zachęcających, jak i demotywujących studentów.

Ważnym elementem International Week były wykłady prowadzone przez zagranicznych nauczycieli akademickich:

  • dr Enesa Pivić z International University of Sarajevo, Bośnia i Hercegowina,
  • dr Lyubov Vitalish z Ivan Franko National University in Lviv, Ukraina,
  • prof. dr Danijela Jacimovic z University of Montenegro, Czarnogóra,
  • dr Helene Simoni z University of Patras, Grecja.

Wykłady odbyły się w Instytutach: Architektury i Urbanistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Nauk Technicznych - kierunek informatyka oraz Neofilologii. Były one w całości prowadzone w języku angielskim, bądź jak w przypadku specjalności filologia germańska w języku niemieckim. Wszyscy uczestnicy tygodnia szkoleniowego zaprezentowali swoje uczelnie i kraje macierzyste zarówno dla zagranicznych gości, jak i studentów PWSZ w Nysie. Przedstawiciele University of Pune, Uniwersytetu Lwowskiego oraz Palacky University in Olomouc w ramach współpracy Uczelni z nyskimi szkołami przygotowali prezentacje dla uczniów Diecezjalnego Gimnazjum i Liceum Humanistycznego w Nysie.

Międzynarodowy tydzień był doskonałą okazją do porównania własnej pracy i możliwości jej udoskonalenia, zarówno w kontaktach ze studentami, jak i pracownikami Uczelni. Dał możliwość bezpośredniej wymiany cennych doświadczeń i pomysłów związanych z pracą nauczycieli akademickich, pracą w Biurze Współpracy Międzynarodowej oraz realizacją programu Erasmus+. Był także doskonałą promocją Uczelni i miasta wśród zagranicznych gości.

 Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK