Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studenci PWSZ w Nysie podbijają Europę w ramach Programu Erasmus+

Kilkudziesięciu studentów PWSZ w Nysie realizuje obecnie swoje zagraniczne praktyki zawodowe, a kolejna grupa już we wrześniu wyjedzie na studia do jednej z uczelni partnerskich w ramach Programu Erasmus+ !

Wśród najchętniej wybieranych przez studentów kierunków wyjazdowych na studia i praktyki zawodowe znajdują się kraje basenu Morza Śródziemnego, tj. Malta, Chorwacja, Hiszpania, Francja i Włochy, które kuszą studentów nie tylko wysokim poziomem kształcenia, szerokimi możliwościami zdobycia doświadczenia zawodowego, ale także bogatą kulturą i egzotycznym dla mieszkańców Europy środkowej krajobrazem.

Kierunki te od lat cieszą się dużą popularnością wśród studentów, którzy także i w tym roku podejmą studia między innymi w takich uczelniach, jak: Universidad de Granada, Universidad Politecnica de Madrid, Universidad de a Courna, University of Osijek czy University of Calabria.

Ponadto w obecnym roku akademickim studenci specjalności filologia angielska realizują swoje praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii, a od września kolejni rozpoczną studia Programu Erasmus+ w University of Winchester.

PWSZ w Nysie otrzymała ponad 120 000 Euro na realizację programu Erasmus+ KA103 w roku akademickim 2017/18. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie ubiegać się mogą o wyjazdy na studia, praktyki oraz staże absolwenckie do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Turcji i Macedonii. Okres pobytu na stypendiach w każdym cyklu kształcenia wynosi łącznie 12 miesięcy, natomiast minimalny czas pobytu na studiach za granicą to 3 miesiące, a na praktyce lub stażu absolwenckim 2 miesiące.

Ponadto w ramach Programu Erasmus+ KA107 studenci mogą też aplikować o wyjazdy na studia do uczelni na terenie tzw. "krajów partnerskich", tj. w przypadku bieżącej umowy - Ukrainy, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa. Z powyższej oferty (na wykłady i szkolenia) skorzystać mogą również pracownicy PWSZ w Nysie.

Rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2017/18 oraz praktyki i staże realizowane w 2018 roku rozpocznie się już w październiku br.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą programu Erasmus+ na stronie
www.bwm.pwsz.nysa.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK