Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych

15 listopada 2017 r. odbędzie się Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego oraz powiatu kłodzkiego. Termin zgłoszeń do konkursu upływa 27 października 2017 r.


Konkurs Języka Niemieckiego organizowany jest w ramach Nyskiego Festiwalu Nauki pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Edukacji Narodowej, Opolskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Opolskiego, Marszałka Województwa Opolskiego, Starosty Nyskiego, Burmistrza Nysy, Konsulatu Niemiec w Opolu oraz Centrum Nauki Kopernik.

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego;
  • motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych;
  • integracja uczniów różnych szkół województwa opolskiego oraz powiatu kłodzkiego interesujących się językiem niemieckim;
  • rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej uczniów.

Zakresy wymagań konkursu przedmiotowego obejmuje poszerzone treści zawarte w podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy w bardzo dobrym stopniu opanowali materiał gramatyczny, leksykalny, wyróżniają się umiejętnością rozumienia tekstu czytanego i słuchanego oraz posiadają umiejętność wypowiadania się na tematy z życia codziennego, poprawną wymową, a także posiadają rozległa wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego.

Uczestnicy przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1 według europejskiego opisu biegłości językowej zalecanej przez Radę Europy.

Więcej informacji: Biuro Współpracy Międzynarodowej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa
tel. 77 4090856
e-mail: bwm@pwsz.nysa.pl
Regulamin konkursu PDF
Harmonogram konkursu PDF

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK