KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek dietetyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

WYKŁAD OTWARTY W INSTYTUCIE NAUK O ZDROWIU

W dniu 15 stycznia 2018r. Instytut Nauk o Zdrowiu, na zaproszenie Koła Naukowego SET POINT DIET,  gościł specjalistę medycznego firmy NUTRICIA Panią mgr Annę Kuca.

Pani magister zaprezentowała wykład: Żywienie jako nieodłączny element żywienia, był on skierowany dla studentów kierunku dietetyka.

Wykład składał się z dwóch części. Część pierwsza obejmowała zagadnienia związane z niedożywieniem szpitalnym, zaprezentowano studium przypadku oraz sposób planowania żywienia w stanach  niedożywienia.

W części drugiej prelegentka zaprezentowała asortyment produktów firmy NUTRICIA ze wskazaniem specyfiki składu i wskazań zastosowania.

Wykład był uzupełnieniem wiedzy i umiejętności zdobywanych przez studentów w czasie studiów na kierunku dietetyka.

 
  
Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK