KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek dietetyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu w Slovak University of Agriculture in Nitra

W dn. 21-27.01.2018 roku delegacja pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ w Nysie w osobach: dr inż. Ewa Malczyk, dr n. med. Marta Misiarz oraz dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. PWSZ odwiedziły w ramach programu Erasmus + Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agrobiology and Food Resources/Department of Human Nutrition.

Podczas wizyty odbyły się spotkania z kierownikiem Katedry Peterem Chlebo, MD, PhD oraz Martą Habanovą, prof. assoc. oraz kilka wykładów. W wizycie uczestniczyła również Małgorzata Jarossova, PhD z University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce/Department of Commody Science and Product Quality.

 
  
Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK