KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta studyjna w Zakładzie Cukierniczym "Wacuś"

2 czerwca studenci III roku kierunku finanse i rachunkowość uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zakładzie Cukierniczym "Wacuś" sp. j. w Nysie. Przedsiębiorstwo działa w branży spożywczej, cukierniczej. Produkuje ciastka i wafle. Swoją działalność rozpoczęło w 1984 roku jako Wytwórnia Wafli "Wacuś" s.c. w wynajętych pomieszczeniach w Nysie i zatrudniało kilka osób. W 2001 roku przekształcono Wytwórnię Wafli "Wacuś" s.c. w Zakład Cukierniczy "Wacuś" sp. j. W następnych latach, wykorzystując dofinansowanie z Unii Europejskiej intensywnie inwestowano. W 2011 zakończono inwestycję mającą na celu pełną automatyzację linii produkcyjnych.

Wizyty studyjne w zakładach przemysłowych są jednym z elementów kształcenia praktycznego na studiach realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Pozwalają one na zapoznanie się z procesami produkcyjnymi oraz realiami funkcjonowania firm. W ramach przedmiotu Metody wyceny i Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa studenci wysłuchali wykładu właścicieli Panów Zbigniewa Marka i Czesława Woźniaka o rozwoju przedsiębiorstwa i poznali przebieg procesu produkcyjnego niektórych wyrobów.

Wizyty studyjne stanowią część składową "Programu pięciu dodatkowych kompetencji", przyjętego przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Wyjazdy te umożliwią studentom nawiązanie kontaktów zawodowych oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami rynkowymi przed wejściem na rynek pracy.

prof. Zofia Wilimowska
Instytut Finansów

 

Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK