KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

W dniu 04 grudnia odbył się „Próbny egzamin zawodowy z kwalifikacji A36 – Prowadzenie rachunkowości”, który został przeprowadzony przez mgr Mariolę Chwalenie, pracownika Instytutu Finansów. Osobami egzaminowanymi byli uczniowie Technikum Ekonomicznego z Grodkowa, którzy takim egzaminem kończą szkołę. Egzamin został poprzedzony prezentacją kierunków kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Nysie, która została przeprowadzona przez dr Danutę Seretną-Sałamaj. Prezentacja została uzpełniona informacjami zapreznetowanymi przez mgr Annę Opałkę na temat możliwości jakie daje studentom program Erasmus+.

Egzamin odbył się w godzinach od 10:00 do 13:00. W tym tak ważnym wydarzeniu wszystkim uczestnikom towarzyszyły duże emocje. Uczniowie podczas próbnego egzaminu przekonali się, którą część materiału już opanowali, a nad którą jeszcze muszą popracować. Mamy nadzieję, że dzięki temu działaniu uczniowie w 100% zdadzą egzamin zawodowy. Za wszystkich trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Adriana Halikowska

 


Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK