KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Dyplomy w Instytucie Finansów

Grupa 34 absolwentów kierunku finanse i rachunkowość opuściła mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie 6 października 2017 r. Ceremonia wręczenia dyplomów odbyła się w auli Collegium Artium przy ul. Obrońców Tobruku 5. Uroczystość rozpoczęła się okolicznościowymi przemówieniami Prorektora ds. studentów i dydaktyki dr. inż. Mariusza Kołosowskiego oraz Dyrektor Instytutu Finansów prof. Zofii Wilimowskiej.

Władze Instytutu Finansów uhonorowały absolwentów, którzy w szczególny sposób zapisali sie w kronikach Uczelni oraz Instytutu, a także tych którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce. Dyplom wyróżniającego się absolwenta kierunku finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie otrzymali:

  • Izabela Boroń
  • Klaudia Świniuch
  • Karolina Worosz
  • Alicja Soboń
  • Justyna Sadlak
  • Kamila Pędziwiatr
  • Krystian Wulw

Na zakończenie absolwenci wysłuchali krótkiego recitalu studentki kierunku jazz i muzyka estradowa Pani Kingi Ostrowskiej, której akompaniował wykładowca mgr Roman Hudaszek. Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej edukacji i karierze zawodowej.

 Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK