KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
PRACOWNICY pokój telefon konsultacje info e-mail
Dyrektor:
dr hab. inż. Zofia Wilimowska,
prof. PWSZ w Nysie
A212 774090854 piątek tz godz. 9:40-10:20
piątek tz godz. 16:10-17:00
Informacje o pracowniku
z-ca dyrektora:
dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj
A212 774090854 poniedziałek tp godz. 14:30-16:00
wtorek tn godz. 13:00-14:30
Informacje o pracowniku
PROFESOROWIE:
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak A202 774091157 poniedziałek tz godz. 9:00-9:30
poniedziałek tz godz. 16:10-17:00
Informacje o pracowniku
STARSI WYKŁADOWCY:
dr Joanna Szczepańska A105 774091158 czwartek tz godz. 15:25-17:00 Informacje o pracowniku
dr inż. Marta Targowicz A306 774091171 wtorek tz godz. 11:20-12:50 Informacje o pracowniku
WYKŁADOWCY:
dr Magdalena Hopej-Tomaszycka A306 774091171 urlop Informacje o pracowniku
mgr Mariola Chwalenia A105 774091158 wtorek tz godz. 14:30-15:30  
mgr Mirosław Aranowicz A306 774091171 wtorek tz godz. 14:30-15:00  
ASYSTENCI/INSTRUKTORZY:
mgr inż. Adriana Halikowska A105
774091158
czwartek tz godz. 13:00-14:30 Informacje o pracowniku
mgr Agnieszka Szpara A212 774090854 poniedziałek tz godz. 9:40-11:10 Informacje o pracowniku
Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK