KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Finanse i rachunkowoœć

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
PRACOWNICY pokój telefon
konsultacje
info e-mail/www
Dyrektor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak
A 202 77 4091157
Piątek tz godz. 8.00 - 9:30
Informacje o pracowniku

z-ca dyrektora:
dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj
A 212 77 4090854
Środa tp godz. 8.00 - 9.30
Środa tn godz. 13.00 - 14.30
Informacje o pracowniku
PROFESOROWIE:
dr hab. inż. Zofia Wilimowska,
prof. PWSZ w Nysie
A 212 77 4090554
Piątek tz godz. 16.00 - 17.30
Informacje o pracowniku
dr hab. Mariusz Czekała prof. PWSZ w Nysie
A 306 77 4091171
Piątektz godz. 9:30 - 10:30
Informacje o pracowniku
ST. WYKŁADOWCY:
dr inż. Marek Wilimowski A 212 77 4090854
Czwartek tz godz. 19:30 - 21:00
Informacje o pracowniku
dr Joanna Szczepańska A 105 77 4091158
Środa tz godz. 8:00 - 9:30
Informacje o pracowniku
dr inż. Marta Targowicz A 306 77 4091171
Środa tp godz. 9:40 - 11:10
Czwartek tn godz. 13:00 - 14:30
Informacje o pracowniku
dr Pradeep Kumar A 106  
Wtorek tz godz. 14:30 - 15:20
 
WYKŁADOWCY:
dr Magdalena Hopej-Tomaszycka A 306 77 4091171
Środa tn godz. 14:00 - 16.00
Informacje o pracowniku
ASYSTENCI/INSTRUKTORZY:
mgr inż. Adriana Halikowska A 105
77 4091158

Czwartek tz godz. 9:40 - 11:10
Sobota zj: 3,4,9 g. 10:50 - 11:20
Informacje o pracowniku
mgr Agnieszka Szpara A 212 77 4090854
Czwartek tz godz. 11.20 - 12.50
Informacje o pracowniku
Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK