KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Finanse i rachunkowośœć

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
PRACOWNICY pokój telefon
konsultacje
info e-mail/www
Dyrektor:
dr hab. inż. Zofia Wilimowska,
prof. PWSZ w Nysie
A 212 77 4090554   Informacje o pracowniku
z-ca dyrektora:
dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj
A 212 77 4090854   Informacje o pracowniku
PROFESOROWIE:
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak A 202 77 4091157
 
Informacje o pracowniku

ST. WYKŁADOWCY:
dr Joanna Szczepańska A 105 77 4091158
 
Informacje o pracowniku
dr inż. Marta Targowicz A 306 77 4091171
 
Informacje o pracowniku
WYKŁADOWCY:
dr Magdalena Hopej-Tomaszycka A 306 77 4091171
 
Informacje o pracowniku
mgr Mariola Chwalenia    
 
 
mgr Mirosław Aranowicz    
 
 
ASYSTENCI/INSTRUKTORZY:
mgr inż. Adriana Halikowska A 105
77 4091158

 
Informacje o pracowniku
mgr Agnieszka Szpara A 212 77 4090854
 
Informacje o pracowniku
Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK