Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Pierwsi magistrowie z PWSZ w Nysie - absolwenci pielęgniarstwa

Natalia Gierjatowicz - pierwsza w historii PWSZ w Nysie magister - obroniła pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem dr. n. med. Dariusza Sokołowskiego. Praca dotyczyła ryzyka zakażenia ran pooperacyjnych w zależności od przygotowania pola operacyjnego do zabiegu planowego. Pani Natalia pochodzi z Nysy i pracuje w nyskim szpitalu.

W nyskiej PWSZ obrony prac magisterskich odbyły się po raz pierwszy. Tytuł magistra uzyskało w tym roku 41 absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Kierunek ten jest bardzo popularny wśród kandydatów na studia - w obecnej rekrutacji o jedno miejsce ubiegają się 2 osoby. "Kształcenie studentów pielęgniarstwa obejmuje nie tylko nauki przyrodnicze, wiedzę o organizmie człowieka i metodach leczenia, ale także umiejętności niesienia pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i społecznych. Doceniają to pracodawcy w Polsce i za granicą" podsumowuje prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa.

Na uwagę zasługuje wysoki poziom nauczania i bardzo dobre warunki nauki, potwierdzone wysokimi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Instytut Pielęgniarstwa dysponuje nowoczesnym symulatorem czynności życiowych Vitalsim wykorzystywanym do kształcenia umiejętności pielęgniarskich. Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach służby zdrowia (oddziały szpitalne, przychodnie, żłobki) pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Kształcenie praktyczne obejmuje również kształtowanie właściwej postawy zawodowej: poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, empatii, sumienności oraz właściwej współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

PWSZ w Nysie kształci kadrę medyczną na wysokim, europejskim poziomie - absolwenci uzyskują kwalifikacje zgodne ze standardami Unii Europejskiej w zakresie opieki pielęgniarskiej. Co więcej, nyska Uczelnia aktywnie uczestniczy w tworzeniu jakości kształcenia pielęgniarek w Europie - wykładowcy Instytutu Pielęgniarstwa, jako jedyni z Polski, brali udział w opracowaniu wykazu umiejętności pielęgniarskich - pilotażowym projekcie: "Europejskie Kompetencje w Pielęgniarstwie".

 
    
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK