Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Interesująca oferta dla kandydatów na studia:

Lubisz niemiecki?
Zainwestuj w stabilną karierę zawodową


Filologia germańska jako drugi kierunek studiów


5 powodów, dla których warto wybrać studia na
filologii germańskiej w Nysie

Profil praktyczny

Stawiamy na umiejętności praktyczne naszych studentów: biegłe opanowanie języka niemieckiego i znakomite przygotowanie zawodowe. Oferujemy naszym studentom:

  • intensywne, praktyczne nauczanie języka niemieckiego na każdym roku studiów
  • standaryzowane egzaminy poświadczające kompetencje językowe na poziomach od B1 po pierwszym roku studiów do C1/C2 na zakończenie studiów
  • zajęcia z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego z Austrii i Niemiec
  • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym (tłumaczy przysięgłych, tłumaczy literatury, osoby z doświadczeniem dydaktycznym w państwowych i niepaństwowych placówkach oświatowych)

Zobacz więcej:

http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=11,130,0,0,-1,195

Wysokie umiędzynarodowienie

Każdy student ma możliwość skorzystania z bogatej oferty praktyk w instytucjach, z którymi współpracujemy, m.in. w szkołach z językiem niemieckim jako językiem mniejszości, w szkołach i instytucjach samorządowych w Niemczech i Austrii, zaprzyjaźnionych archiwach i muzeach w Niemczech. Więcej na ten temat:

http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=11,130,0,0,19&ak=40,5730,0

http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=11,130,0,0,19&ak=40,5791,0

Każdy student ma również zagwarantowane miejsce na naszych partnerskich uczelniach zagranicznych, m.in. w Niemczech, Austrii, Republice Czeskiej, Belgii, Rumunii, na Słowacji, Ukrainie i. in.

Zobacz więcej:

http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=11,130,0,0,19&ak=40,5689,0

PWSZ w Nysie współpracuje z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej, wspierającą finansowo studia i kursy językowe nyskich studentów w Niemczech.

Metody nauczania

Uczymy nie tylko w salach wykładowych. Integralną częścią studiów są wyjazdy studyjne oraz targi branżowe a także ciekawe zajęcia warsztatowe

Zobacz więcej:

http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=11,130,0,0,19&ak=40,5836,0

http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=11,130,0,0,19&ak=40,6298,0

http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=11,130,0,0,19&ak=40,5158,0

Możliwości zatrudnienia

Dzięki ukończonej specjalizacji nauczycielskiej uzyskasz uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych. Możesz też założyć własną. Poznasz różne konwencjonalne i mniej konwencjonalne metody nauczania, zgłębisz tajniki psychologii i pedagogiki (przydatne nie tylko w pracy nauczyciela ale i w codziennych kontaktach interpersonalnych oraz kształtowaniu własnej osobowości), nauczysz się jak układać testy i jak obiektywnie oceniać oraz zdobędziesz wiele innych cennych umiejętności.

Dzięki specjalizacji tłumaczeniowo-biznesowej będziesz miał możliwość zapoznania się z kulisami pracy tłumacza, spróbujesz swoich sił w tłumaczeniach literackich oraz specjalistycznych, poznasz tajniki pracy tłumacza przysięgłego i tłumacza konferencyjnego, poznasz nowe technologie i programy komputerowe, ułatwiające prace tłumacza a także, dzięki przedmiotom z zakresu prawa i ekonomii będziesz się swobodniej poruszał w środowisku biznesowym. A to jeszcze nie wszystkie możliwości, jakie oferują te studia. Zobacz czym zajmują się nasi absolwenci VIP:

http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=11,130,0,0,19&ak=40,5662,0

http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=11,130,0,0,19&ak=40,6412,0

Znajomość niemieckiego wyróżnia

Niemiecki NIE JEST językiem powszechnie w Polsce znanym. A to stawia cię w lepszej pozycji zawodowej, bo będziesz posiadał/-a umiejętność, której nie posiadają wszyscy. Żaden szef niemieckojęzycznej firmy ani tym bardziej żaden jej klient nie będzie chciał rozmawiać z Tobą po angielsku. Nawet jeśli masz już w ręku jakiś fach a za sobą ukończone studia poszerz swoje kwalifikacje i zwiększ swoje szanse na znalezienie satysfakcjonującej cię pracy.


Lubisz uczyć się języków obcych?
Nie wahaj się: Znajomość języka niemieckiego to pewna przyszłość i satysfakcja zawodowa.

 
        
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK