Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Dron narzędziem współczesnego inżyniera

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach zajęć programowych zapoznają się z tematyką możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w inżynierii produkcji oraz będą mieli możliwość odbycia kursu pilotażu UAVO - ang. Unmanned Aerial Vehicle Operator, czyli "operatora bezzałogowego statku powietrznego".

Obecnie wykorzystanie BSP rozwija się w sposób dynamiczny i obejmuje między innymi: fotogrametrię, mapowanie terenu, monitoring, inspekcję hal produkcyjnych i budynków, kontrolowanie stanu sieci energetycznej, inspekcję aparatury chemicznej, przegląd stanu spoin zbiorników, ochronę środowiska, wykorzystanie dronów w portach przeładunkowych, w utrzymaniu ruchu drogowego itp.

Pierwsze próby wykorzystania drona podjęli studenci Studenckiego Koła Naukowego "ABAKULUS", działającego na kierunku ZiIP wykorzystując naloty fotogrametryczne do zbudowania wirtualnego modelu i wykonania wydruku 3D.

Rekrutacja na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji trwa! Zapraszamy http://www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

#profesjonaliści #zawodowcy #uavo

 
        
        
    
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK