Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

FILOLOGIA ANGIELSKA - studia, które gwarantują karierę!

SPECJALIZACJA:

 • nauczyciel języka angielskiego
 • tłumacz - język biznesu

FORMA STUDIÓW:

 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje, pisanie, słownictwo, gramatyka, słuchanie
 • fonetyka języka angielskiego
 • translatoryka ustna i pisemna
 • pragmatyka zawodu tłumacza
 • realioznawstwo i kultura krajów anglojęzycznych
 • dydaktyka i metodyka nauczania języka angielskiego
 • angielski język prawa i biznesu
 • techniki multimedialne - prezentacje publiczne

PRAKTYKI:
łącznie 13 tygodni praktyk:

 • praktyka tłumaczeniowa
 • praktyka dydaktyczna
 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna

PO STUDIACH:

 • praca jako nauczyciel języka angielskiego, tłumacz pisemny, tłumacz ustny, asystent prezesa zarządu, manager, specjalista ds. komunikacji, specjalista ds. kontaktów z zagranicą, rzecznik prasowy i in.
 • kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w wybranej uczelni w Polsce lub za granicą (np. w Danii) na kierunkach humanistycznych, takich jak np.: filologia (filologia angielska, język biznesu, lingwistyka stosowana), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia, filozofia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, ekonomia, turystyka i rekreacja oraz inne.

CZEGO UCZYMY?
Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza angielskich tekstów z zakresu biznesu, dlatego kładziemy nacisk na intensywną naukę języka przez całe studia, koncentrując się na wybranej przez studenta specjalności.

NIECH INNI CI ZAZDROSZCZĄ
Studia na filologii angielskiej dają możliwość:

 • dostępu do elektronicznych akademickich baz danych,
 • wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ oraz Fundusz Stypendialnego i Szkoleniowego (FFS),
 • praktyk zagranicznych,
 • znalezienia atrakcyjnej pracy w Polsce i za granicą

 
        
      
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK