Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Umowa o współpracy z firmą Soflab Technology Sp. z o.o.

Firma Soflab Technology Sp. z o.o., lider na polskim rynku usług testowania i zapewnienia jakości w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT, został kolejnym partnerem naszej Uczelni. Firma może pochwalić się zrealizowaniem ponad 4000 projektów dla podmiotów z branż: telekomunikacji, bankowości, ubezpieczeń, mediów, energetyki i administracji publicznej. W dniu 4.08.2017 r. umowę o współpracy podpisali: Rektor PWSZ w Nysie - prof. Przemysław Malinowski oraz prezes firmy Soflab Technology - Pan Tomasz Szadkowski.

Obie strony wiążą duże nadzieje z przyszłą współpracą na polu naukowym i dydaktycznym. Podczas podpisywania umowy uzgodniono wstępnie plany wspólnych działań na najbliższy okres. Firma Soflab Technology planuje otworzyć oddział swojej firmy w Nysie, a tym samym stworzyć miejsca pracy dla naszych absolwentów. Studenci, szczególnie kierunku informatyka, będą mogli odbywać w firmie praktyki i staże oraz studiować w systemie dualnym, czyli uczyć się, a jednocześnie pracować w firmie Soflab Technology.

Podczas zbliżającego się Nyskiego Festiwalu Nauki osoby zainteresowane będą miały okazje poznać naszego nowego partnera, który zaprezentuje swoją firmę oraz swoje produkty. Również w październiku br. planowane jest wspólne zorganizowanie dużego wydarzenia, które z pewnością zainteresuje wielu pasjonatów programowania. W niedługim czasie poinformujemy o szczegółach tego przedsięwzięcia, nad którym patronat obejmie Urząd Miasta Nysy.

 
      
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK