Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Narodowy Kongres Nauki 19-20.09.2017 r.

Narodowy Kongres Nauki stanowi podsumowanie wielomiesięcznej, wyjątkowej debaty środowiskowej dotyczącej przyszłości polskiej nauki. W ramach przygotowań do Kongresu odbyły się konferencje programowe NKN poświęcone kolejnym obszarom problematyki związanej z tworzeniem projektu nowych regulacji dla nauki i szkolnictwa wyższego. Głównym punktem Kongresu będzie prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej "konstytucji" dla nauki i szkolnictwa wyższego.

Narodowy Kongres Nauki - dwudniowe spotkanie ponad 1,5 tys. ludzi nauki z całej Polski - jest początkiem konsultacji projektu nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Poszczególnym obszarom regulowanym przez nową ustawę zostaną poświęcone wystąpienia, panele oraz seminaria, na których będzie okazja do zgłoszenia uwag i propozycji odnośnie zapisów w poszczególnych częściach projektu ustawy. Po konsultacjach projekt ustawy zostanie skorygowany i przekazany rządowi i parlamentowi.

Przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie uczestniczyli w konferencjach programowych. Na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie PWSZ w Nysie reprezentować będą: Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie oraz Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr inż. Mariusz Kołosowski.

Więcej informacji: nkn.gov.pl

 
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK