Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

XIII Nyski Festiwal Nauki

Nyski Festiwal Nauki organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie już na stałe wpisał się do najważniejszych regionalnych wydarzeń popularno-naukowych. Organizowany corocznie od 2005 roku przyciąga coraz większą liczbę osób aktywnie uczestniczących w zajęciach popularyzujących naukę oraz prezentujących potencjał i osiągnięcia uczelni. Hasłem przewodnim tegorocznego XIII Festiwalu Nauki były "Nauki Techniczne - technologie przyszłości". W trakcie dwóch dni 27 i 28.09.2017r. w budynkach PWSZ w Nysie odbyło się ponad 110 różnych zajęć realizowanych w formie wykładów, warsztatów, laboratoriów, pokazów i wystaw. Spośród nich można było wybrać np.: warsztaty z programowania wizualnego robotów, warsztaty programowania gier, pokaz projektowania i symulacji linii produkcyjnych, warsztaty z dronem, warsztaty ekonomiczne, pokaz ratowniczo-gaśniczy, warsztaty o zapachu i jego tajemnicach i magii, warsztaty z zabiegów resuscytacyjnych wraz z ćwiczeniami na fantomach czy też wykład "Dress Code - jak się ubrać w sytuacjach publicznych". Oprócz zajęć, których różnorodność pozwoliła uczestnikom poznać wybrane zagadnienia i nowoczesne rozwiązania z obszaru nauk technicznych, nauk o zdrowiu, nauk społecznych i humanistycznych aż po nauki o sztuce, można było również wziąć udział w licznych konkursach i zawodach sportowych.

W tym roku oprócz Instytutów PWSZ w Nysie zajęcia przygotowały również: firma Schattdecor z Głuchołaz, Muzeum Powiatowe w Nysie, Klub Krótkofalowców im. Ziemi Nyskiej oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J. Kozarzewskiego w Nysie.

W tegorocznym Festiwalu wzięło udział ponad 3000 osób, z czego najliczniejszą grupę stanowili uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 32 szkół województwa opolskiego i dolnośląskiego. Organizowany przez nyską uczelnię Festiwal Nauki to także okazja do spotkania się z wykładowcami i studentami należącymi do kół naukowych oraz zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni i warunkami studiowania.

Nyski Festiwal Nauki to impreza całoroczna, a jej kulminacja już tradycyjnie przypada na dwa dni września. W trakcie właśnie rozpoczynającego się roku akademickiego PWSZ w Nysie będzie organizować kolejne wydarzenia w ramach Festiwalu adresowane do wszystkich osób zafascynowanych nauką i techniką.

 
        
        
  
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK