Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

112. posiedzenie Senatu PWSZ w Nysie

W piątek, 29 września 2017 r., odbyło się 112. posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Przedmiotem obrad były bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Uczelni.

Senat PWSZ w Nysie między innymi zaakceptował udział naszej Uczelni w realizacji programu pilotażowego "Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej". Każdy ochotnik po odbyciu odpowiedniego szkolenia teoretycznego i praktycznego będzie mógł zostać szeregowym, podoficerem lub oficerem rezerwy.

Senat uchwalił także zmiany w "Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Nysie". Zmiany dotyczą zarówno składanych dokumentów, jak i długości czasu wpłacania stypendium. Zmiany w ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej wynikają z nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, na podstawie których oblicza się dochód studenta (szczegóły: http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=21,183,0,0,-1,346).

 
        
    
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK