Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

PWSZ w Nysie: Nowocześnie w nowy rok

Nyska Uczelnia rozpoczyna rok akademicki z nowościami dla studentów: pakietem 5 dodatkowych kompetencji, elektronicznymi legitymacjami w formie kart płatniczych oraz nową aplikacją ułatwiającą studentom komunikację. Wszystkie wprowadzane nowe rozwiązania mają jeden cel - przygotowanie profesjonalnych kadr w wielu kierunkach kształcenia.

Program 5 dodatkowych kompetencji ogłoszony został w poprzednim roku akademickim, ale na dobre startuje właśnie teraz. Wprowadzeniem do tematu dronów jest m.in. wykład inauguracyjny pt. "Bezzałogowe statki powietrzne - teraźniejszość i przyszłość" wygłoszony przez płk. dr. hab. inż. Michała Kędzierskiego, prof. WAT. O wykorzystaniu dronów w dziedzinach zgodnych z wybranym kierunkiem studiów będą się uczyć wszyscy studenci. Dla chętnych - PWSZ w Nysie oferuje kursy pilotażu dronów. Przenoszenie przedmiotów za pomocą dronów jest bardzo rozwojowym zagadnieniem, nie tylko w przemyśle, przy liniach produkcyjnych, ale także jako sposób dostarczania leków i sprzętu medycznego w trudnym terenie. Umiejętność pilotażu dronów przyda się architektom - do inwentaryzacji budynków i pomiaru działek, a absolwentom bezpieczeństwa wewnętrznego - do patrolowania terenów zagrożonych zjawiskami pogodowymi czy pilnowania porządku na imprezach masowych.

Wszyscy studenci będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu własnej działalności gospodarczej. Uczyć będą się od osób, które z sukcesem prowadzą swój biznes. Obowiązkowe będą także szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym naciskiem na zagrożenia związane z wykonywanym zawodem oraz w ratownictwie drogowym, prowadzone przez specjalistów medycyny ratunkowej. Dwa dodatkowe semestry nauki języka obcego pomogą chętnym studentom w międzynarodowej komunikacji. Natomiast wyjazdy studyjne na krajowe i międzynarodowe targi branżowe, wizyty w wiodących instytucjach i firmach oraz udział w konferencjach naukowych umożliwią studentom nawiązanie kontaktów zawodowych oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami rynkowymi przed wejściem na rynek pracy.

PWSZ w Nysie, jako pierwsza uczelnia na Opolszczyźnie i jedna z pierwszych w kraju, w 2009 r. zrezygnowała z tradycyjnych, papierowych indeksów i wprowadziła elektroniczne legitymacje studenckie. Kolejnym krokiem, od nowego roku akademickiego, jest połączenie legitymacji studenckiej z funkcjonalnością karty płatniczej. Udało się to przeprowadzić dzięki bardzo dobrej współpracy Uczelni z Bankiem Pekao S.A., który odpowiada za bankowe funkcje legitymacji studenckiej.

Nowa wersja aplikacji dla studentów pozwala w wygodny sposób przeglądać na urządzeniach mobilnych plany zajęć, pocztę i uczelniane aktualności. Użytkownicy androida mogą ją bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play. Poprzednia wersja pobrana została ponad 1000 razy i oceniona na 5/5 przez większość użytkowników. Wersja na iOS wkrótce będzie do pobrania w App Store.

Nowy rok akademicki w Nyskiej PWSZ rozpocznie ponad 2,5 tys. studentów z całej Polski i z zagranicy. Uczelnia uruchomiła wszystkie planowane kierunki studiów. Kontynuowane będą, cieszące się sporą popularnością, dodatkowe płatne praktyki zawodowe w ramach programu POWER. Nyska Uczelnia planuje rozszerzyć ten program także na pozostałe kierunki studiów. Stały, wysoki poziom kształcenia tworzą także programy wymiany studenckiej, m.in. Erasmus+, w ramach którego w nyskiej Uczelni studiuje 79 studentów z zagranicy, a studenci z Nysy mają możliwość podjęcia nauki w 95 uczelniach z 31 krajów UE, Ukrainy, Turcji, Kosowa, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, a także w Azji i Meksyku.

Więcej zdjęć: galeria fb

 
        
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK