Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Oxford Journals Collection w dostępie testowym

Zapraszamy do testowania czasopism wydawnictwa Oxford University Press. OUP oferuje Państwu dostęp do jednych z najczęściej cytowanych, recenzowanych czasopism z dziedzin nauk matematycznych i przyrodniczych, społecznych, humanistycznych oraz medycznych, co jest potwierdzone między innymi ich wysokimi wskaźnikami Impact Factor.

Studenci oraz pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, mogą korzystać z darmowego dostępu testowego do pełnego pakietu Full Collection ponad 300 czasopism Oxford University Press, w skład którego wchodzą kolekcje:

  • Medicine (około 100 tytułów);
  • Life Sciences (około 70 tytułów);
  • Humanities (około 70 tytułów);
  • Social Sciences (około 70 tytułów);
  • Mathematics and Physical Sciences (około 30 tytułów);
  • Law (około 40 tytułów).

Baza jest dostępna pod adresem:

https://academic.oup.com/journals

Dostęp testowy jest aktywny do 03.11.2017 r.


Zapraszamy do korzystania!
Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

Więcej: http://biblioteka.pwsz.nysa.pl/

Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK