Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Warsztaty Rozwoju Innowacji

W dniu 4 października 2017 odbyły się warsztaty poświęcone rozwojowi innowacji. Warsztaty zostały zorganizowane przez Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie oraz Polskie

Towarzystwo Zarządzania Innowacjami. Tematem zajęć, w których wzięli udział przedstawiciele opolskich przedsiębiorstw była "Kreatywność pracowników i twórcze zespoły". W trakcie warsztatów omówiono takie zagadnienia jak:

  1. Rozwijanie potencjału twórczego.
  2. Sesje twórcze i/lub zespoły kreatywne.
  3. Model zespołu twórczego.
  4. Planowanie otoczenia.
  5. Moderowanie zespołów.
  6. Myślenie twórcze.

Poza częścią teoretyczną dotyczącą naukowych podstaw pobudzania kreatywności przeprowadzone zostały również ćwiczenia praktyczne. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali stosowne certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w warsztatach. Mamy nadzieję, że przeprowadzone ćwiczenia przyczyniły się do uzyskania nowych umiejętności oraz sprawią, że uczestnicy zastosują poznane metody w swoich przedsiębiorstwach, co wpłynie na zwiększenie kreatywności w zakresie generowania innowacyjnych pomysłów.

 
      
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK