Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Umowa patronacka między PWSZ w Nysie a SUTW Niemodlin

W dniu 02.10.2017 JM Rektor Pan dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie i Prezes Niemodlińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Teresa Kucharzak-Juszczyk podpisali, w obecności przedstawicieli obu stron, umowę patronacką między PWSZ w Nysie a Stowarzyszeniem Niemodlińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niemodlinie.

Umowa patronacka obejmuje szeroko rozumianą współpracę obu podmiotów i merytoryczne wsparcie UTW Niemodlin przez PWSZ w Nysie, a także angażowanie członków UTW w rozwiązywanie problemów środowiskowych. Pierwsze wspólne przedsięwzięcia są w trakcie dyskusji, a o wynikach realizacji poinformujemy wkrótce.

Piotr Bernat
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW

 
      
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK