Kontrast:

Piękno w architekturze – grant z programu „Doskonała Nauka”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie realizuje drugą edycję Międzynarodowej Konferencji  Naukowo-Technicznej „Beauty in Architecture – Harmony of Place”. Projekt obejmuje konferencję, która odbędzie się w PWSZ w Nysie w dniach 13-14 maja 2021 roku oraz publikację monografii w Państwowym Wydawnictwie Naukowym oraz Peter Lang Verlag. Tematyka konferencji oraz publikacji dotyczy warunków kształtowania, przeżywania i rozumienia miejsca w perspektywie architektonicznej i urbanistycznej, artystycznej, socjologicznej i filozoficznej. Interdyscyplinarny charakter konferencji będzie sprzyjać wzajemnej współpracy naukowców i praktyków, zmierzających do poznania oraz coraz doskonalszego kształtowania przestrzeni środowiska życia człowieka jako harmonii wartości technicznych, użytkowych, estetycznych, symbolicznych, emocjonalnych oraz więzi społecznych.

Wniosek otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych” (DNK/SP/467520/2020).

Więcej informacji:

Piękno w architekturze

Beauty in architecture
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik