Pełne teksty prac, udostępnione już na etapie przygotowawczym

Komitet Organizacyjny, chcąc osiągnąć zakreślone cele Sympozjum, zamieszcza już obecnie, w obrębie niniejszej witryny, niektóre pełne teksty prac, które zostały udostępnione przez autorów. Ma to na celu stymulowanie wczesnego opracowywania artykułów zgłaszanych na sympozjum. Dalsze, nadsyłane, pełne teksty prac będą zamieszczane w obrębie niniejszej strony www.

Do chwili obecnej udostępniono pełne teksty następujących manuskryptów:

  1. The tool assessing the mental attitude, conducive to gaining an effective education and social empathy.
  2. Assessment of beliefs of older, experienced nurses about legitimacy of implementing holistic model of sexual education.
  3. Satysfakcja z realizowania studiów w PWSZ w Nysie.
  4. Porada pielęgniarska - wyzwanie zawodowe czy sposób na braki kadrowe?
  5. Health and healthy lifestyle of seniors in digital society (Zdrowie seniorów w społeczeństwie cyfrowym)
  6. Analysis of the sense of legitimacy of introducing optional curriculum content into the standardized curriculum of the faculty of nursing - pro-professional module "Rights and duties of a Nurse in the Polish health care system" in the opinion of students and professionally active nurses.
  7. Ścieżka rozwoju położnej w dziedzinie laktacji w Polsce
  8. Rola położnej jako eduklatora zdrowotnego na przykładzie działań SKN Opieki Położniczej UJ CM