Wstępne określenia wypowiedzi, przewidywanych w trakcie dyskusji panelowych


Tytuły wstępnych określeń wypowiedzi:

  1. Autorskie wytyczne do skutecznej reformy służby zdrowia
  2. Deficytu kadr medycznych – co robić? Autorskie wytyczne jak umniejszyć problem niedoboru pielęgniarek, lekarzy i innych zawodów medycznych.
  3. Długi czas oczekiwania na wizytę u specjalistów i aktualne procedury uzyskiwania uprawnień specjalisty – co można zrobić!
  4. Dwa odmiennie ukierunkowane zawody i gabinety prowadzące leczenie
  5. Kryzys demograficzny – co robić? Autorskie wytyczne jak skutecznie przeciwdziałać niskiemu przyrostowi naturalnemu.
  6. Fakty biologiczne, epidemiologiczne i kliniczne, a współczesne przekonania i postawy dotyczące zakażeń korona wirusem.
  7. To będzie o bliskiej przyszłości, która najbardziej będzie dotyczyć tych co od nas odchodzą, ale również, całej naszej planety.