Tytuł: Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego. Współczesne zagrożenia

Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-65881-01-4
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2018

Liczba stron: 403

Spis treści - pobierz (.pdf)

Wydawnictwo otwiera cykl publikacji dotyczących problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego.
Warto podkreślić, że samo pojęcie „bezpieczeństwo wewnętrzne” nie jest jednakowo identyfikowane przez wszystkich przedstawicieli nauki, jak i wielkie rzesze adeptów praktyki. Wg jednych badaczy dotyczy ono tylko spraw ochrony porządku konsty- tucyjnego, życia i zdrowia obywateli, majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami, a także skutkami klęsk żywiołowych i katastrof technicznych. Według innych, na problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego należy spojrzeć przez pryzmat funkcjonowania danego podmiotu (organizacji) oraz środowiska, w którym ten podmiot (organizacja) funkcjonuje.(...)
Celem tej publikacji jest zatem stworzenie swoistej platformy komunikacji pomiędzy nurtem naukowego spojrzenia na aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego a dylema- tami praktyków działających w tej płaszczyźnie bezpieczeństwa. Podczas realizacji tego celu należy pamiętać o młodych adeptach nauki, którzy niejednokrotnie mają odmienny, ale przez to i twórczy punkt spojrzenia na poruszane zagadnienia.
Część pierwsza publikacji zawiera 11 materiałów stanowiących poważny głos, zarówno doświadczonych pracowników naukowych, jak i wieloletnich praktyków, dotyczący różnych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego.
Część druga publikacji grupuje twórczy wysiłek 10 młodych adeptów nauki, ich rozważania i próbę samodzielnej interpretacji poruszanych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (ze wstępu).
Zainteresowanych tematyką zapraszamy do zapoznania się z publikacją. Książka dostępna w bibliotece PWSZ w Nysie oraz jako egzemplarz obowiązkowy w wybranych bibliotekach w Polsce.