Tytuł: Holistyczna opieka zdrowotna wyzwaniem wobec pielęgniarek

Redakcja: Alicja Różyk-Myrta
ISBN: 978-83-65881-03-8
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2018

Liczba stron: 199

Spis treści - pobierz (.pdf)

Holizm w pielęgniarstwie oznacza świadczenie opieki we wszystkich stanach zdrowia i choroby. Idea holizmu stanowi filozoficzną podstawę działań podejmowanych przez przedstawicieli tych wszystkich zawodów opiekuńczych, które zorientowane są na holistyczny model zdrowia. Opieka – w myśl założeń holizmu – to pomaganie człowie- kowi we wszystkich obszarach jego życia, wszechstronna pomoc ukierunkowana na wszystkie jego problemy przy rozumieniu istoty i wieloaspektowości przyczyn każdego z nich.
Współczesne pielęgniarstwo to pielęgnowanie w zdrowiu i w chorobie, pomoc w zaspokajaniu złożonych potrzeb zdrowotnych człowieka jako jednostki biopsycho- społecznej, kulturowej i duchowej, samodzielne świadczenie złożonej opieki pielęgniarskiej, współpraca zespołowa, wykonywanie zleceń lekarskich, udział w procesie terapeutycznym.
Pielęgniarka wypełniając swoją rolę, musi posiadać szeroką wiedzę z: medycyny, psychologii, rehabilitacji, dietetyki, fizjoterapii, farmakologii, ratownictwa medycz- nego, socjologii, zarządzania, organizacji pracy. W swej działalności zawodowej potrzebuje również wewnętrznej siły i motywacji. Profesjonalizm pielęgniarki przejawia się również samodzielnym podejmowaniem odpowiedzialnych oraz autonomicznych decyzji dotyczących pielęgnowania odwołującego do zasad etyki zawodowej (ze wstępu).

Zainteresowanych tematyką zapraszamy do zapoznania się z publikacją. Książka dostępna w bibliotece PWSZ w Nysie oraz jako egzemplarz obowiązkowy w wybranych bibliotekach w Polsce.