Tytuł: Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego. Wyzwania dla teorii i praktyki

Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-65881-10-6
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2018

Liczba stron: 221

Cena: 32 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

Wyzwania dla teorii i praktyki jest drugim opracowaniem z cyklu Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego, serii wydawniczej firmowanej przez Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie, stworzonej z zamysłem stworzenia platformy dialogu (wymiany myśli) o aspektach bezpieczeństwa wewnętrznego.
Zderzenie wyzwań teoretycznych z praktycznymi powinno stanowić idealną płaszczyznę do zaprezentowania przemyśleń twórczych autorów, zgłoszenia krytycznych uwag, a nawet kontrowersyjnych tez w stosunku do dyscypliny naukowej, jaką są nauki o bezpieczeństwie. Przemyślenia i uwagi praktyków bywają czasem "zimnym  prysznicem"  dla  rozpalonych  umysłów  teoretyków.  Konfrontacja  teorii z  praktyką buduje twórczą płaszczyznę dialogu, który staje się zaczynem rozwiązań konceptualnych służących poprawie poczucia bezpieczeństwa obywateli.
Część  pierwszą  poświęcono  na  ukazanie  dylematów  badawczych  kadry  naukowej i  praktyków, które zawarto w siedmiu twórczych, syntetycznych materiałach.
Druga część opracowania zawiera pięć artykułów poświęconych rozważaniom młodych adeptów nauki wokół wybranych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego.
(...) zebrane materiały stanowią doskonałe uzupełnienie literatury z obszaru bezpie- czeństwa wewnętrznego dla wszystkich osób zainteresowanych obszarem nauk społecznych i dyscypliną nauki o bezpieczeństwie, a w szczególności zjawisk, procesów i działań dotyczących wieloaspektowych zagrożeń wewnętrznego funkcjonowania państwa. (ze wstępu).