Tytuł: Własny model weryfikacji stanu zdrowia i opieka nad ludźmi starszymi

Autor: Alicja Różyk-Myrta
ISBN: 978-83-66033-80-1
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 197
Cena: 73 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

Zagadnienia związane ze starzeniem się oraz starością stały się inspiracją do przygotowania niniejszej monografii, która określa różne aspekty opieki nad seniorami.
Przewidywana średnia  długość życia  współczesnych pokoleń  wynosi około 80 lat, a wiek powyżej 80 lat osiągnie nawet ponad 40% populacji cywilizacji zachodniej. Dzieje się tak ze względu na: poprawę warunków socjoekonomicznych; rozwój medycyny, farmakologii, dostępności do opieki medycznej, jak i pomocy społecz- nej. Wydłużenie życia sprawiło, że problem starości dotyczy wszystkich, bo nawet jeśli ktoś nie dożyje starczego wieku, na pewno spotka się ze starością w swoim otoczeniu.
Aktualnym problemem nie jest osiągnięcie starości, a zachowanie sprawności i ak- tywności życiowej. Dziś, kiedy zjawisko starzenia i charakter zmian zachodzących w organizmie są już dość dobrze znane, należy skupić się na tym, jak tę wiedzę wykorzystać do poprawy jakości życia osób starszych oraz jak przygotować do starości osoby, u których proces starzenia jeszcze się nie zaczął. (...)
Nawet najbardziej prawidłowe starzenie się, w miarę upływu lat ogranicza spraw- ność i zdolność do samodzielnego  życia. Starzenie się  jest procesem postępującym i nieodwracalnym, a starość jest kolejnym okresem życia wymagającym zapewnie- nia zwyczajnych, ludzkich potrzeb. W sytuacji choroby seniorzy wymagają pomocy ze strony  bliskich, pracowników  służby zdrowia, wsparcia ze strony  specjalistów z zakresu geriatrii, w tym personelu pielęgniarskiego. (...)
Starajmy się nie tylko o wydłużenie życia, ale przede wszystkim o wydłużenie ży- cia w zdrowiu. To misja każdego z nas, mająca nie tylko pierwiastek ekonomiczny, ale i dużą dawkę humanitaryzmu.
Stworzenie optymalnych procedur opieki nad osobami starszymi jest zagadnieniem wieloaspektowym i ma charakter dynamiczny. Wciąż zmieniające się oczekiwania wobec świadczeniodawców, wyższa świadomość społeczna oraz zdrowotna - to nowe wyzwania dla nauk medycznych i służb społecznych w zapewnieniu jak najlepszej jakości życia najstarszej generacji (ze wstępu).