Tytuł:Business Language Approaches: Between Term and Metaphor in Business English

Redakcja: Julian Maliszewski
ISBN: 978-83-60081-60-0
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 220
Cena: 20,00 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

Pierwszy tom Business Language Approaches inicjuje nową serię wydawniczą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, której redaktorem jest prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski, kierownik Sekcji Języka Biznesu w Instytucie Neofilologii.
Nowa seria wydawnicza stanowi forum wymiany myśli humanistycznej związanej z językoznawstwem ogólnym, stosowanym, translatoryką, językami specjalistycznymi, a w szczególności z językiem biznesu.
W pierwszym tomie Business Language Approaches: Between Term and Metaphor in Business English czytelnik znajdzie artykuły pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Politechniki Częstochowskiej czy Uniwersytetu Śląskiego.
Głównym tematem większości artykułów jest metafora. Swoje rozumienie tego zjawiska językowego przedstawiają prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski (PCz, PWSZ w Nysie), dr Ewa Gumul (UŚ), dr Tomasz Drewniak (PWSZ w Nysie). Reklamą oraz komunikacją marketingową jako zjawiskami językoznawczymi zajmują się w swoich pracach dr Alina Bryll (PCz, PWSZ w Nysie) oraz dr Aleksandra Radziszewska (PCz). Problematykę przekładu podejmują dr Iwona Sikora (PCz, PWSZ w Nysie) oraz mgr Paulina Martynowicz (PWSZ w Nysie). Leksykografię reprezentuje artykuł dra Mariusza Kamińskiego (PWSZ w Nysie, PCz). Lokalizację na przykładzie języka angielskiego i jego wpływu na język francuski omawia mgr Anna Grabiec (PWSZ w Nysie), natomiast dr Marcin Walczyński (PWSZ w Nysie, WSZ "Edukacja" we Wrocławiu) przedstawia społeczne i biznesowe przyczyny śmierci języków pidżynowych i kreolskich.
Tak szeroki zakres tematyczny artykułów zamieszczonych w pierwszym tomie serii Business Language Approaches: Between Term and Metaphor in Business English świadczy o tym, iż badania nad językiem biznesu prowadzone są w bardzo wielu paradygmatach naukowych. Wielość podejść do języka biznesu oraz różnorodność poglądów na aspekty tej odmiany języka są tym, czego poszukuje redaktor serii w publikowanych artykułach. Liczymy, że najnowszy tom pod redakcją prof. zw. dra Juliana Maliszewskiego znajdzie grono życzliwych odbiorców, zainteresowanych lingwistyką stosowaną i zastosowaniami języków w biznesie.
Zachęcamy do lektury!