Tytuł: Dynamiczne zarządzanie strukturą finansów przedsiębiorstwa

Autor: Danuta Seretna-Sałamaj
ISBN: 978-83-60081-89-1
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 230
Spis treści - pobierz (.pdf)

 

Głównym celem każdego przedsiębiorstwa, funkcjonującego w ramach gospodarki rynkowej, jest dążenie do zwiększania swojej wartości. Bardziej ogólne cele działania przedsiębiorstwa można scharakteryzować poprzez dążenie do przetrwania i rozwoju. Te dwa cele są ze sobą nierozerwalnie związane, gdyż przedsiębiorstwo, które realizuje cel przetrwania, musi być w konsekwencji nastawione na rozwój. Inne zachowanie w warunkach zmieniających się rynków i rosnącej konkurencji z upływem czasu może doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa. Osiągnięcie ww. celów wymaga zdefiniowania wielu czynników, które wpływają na wartość przedsiębiorstwa. Jednym z warunków zapewnienia pozycji, jej utrzymania oraz ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa jest nie tylko bieżące zarządzanie, ale również podejmowanie racjonalnych decyzji przyczyniających się do rozwoju oraz wykorzystywania dostępnych źródeł finansowania.
Zarządzanie strukturą finansów przedsiębiorstwa można uznać za jedno z trudniejszych zagadnień w całym procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Jednakże świadome wykorzystywanie dostępnych kapitałów, możliwość korzystania z kapitałów obcych daje możliwość osiągnięcia większych korzyści dla właścicieli przedsiębiorstwa. Decyzje dotyczące zarządzania strukturą finansów w przedsiębiorstwie mają znaczący wpływ na sytuację finansową, a w konsekwencji na wartość przedsiębiorstwa. Obrana przez przedsiębiorstwo i wprowadzana w życie strategia w zakresie zarządzania strukturą finansów powinna być wynikiem świadomego uczestniczenia w rynku finansowym. Konieczna jest zatem znajomość szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą dostęp do rynku finansowego wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej.
Celem monografii jest przedstawienie niezbędnej wiedzy do ustalenia i prowadzenia polityki finansowej przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej, w sposób umożliwiający maksymalizowanie efektywności ekonomicznej działalności oraz rozwój przyszłościowy przedsiębiorstwa
(ze wstępu).