Tytuł: Kryzys demograficzny – przyczyny i sposoby przeciwdziałania w świetle międzynarodowych badań własnych

Redakcja: Andrzej Brodziak
ISBN: 978-83-60081-92-1
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2016

Liczba stron: 192

Cena: 35 zł

Spis treści - pobierz (.pdf)

 

Niska dzietność w większości krajów europejskich i Polsce to jest niejako jeden z dwóch biegunów szerszego zjawiska - nazywanego „starzejącym się społeczeństwem”. (...) Niniejsza monografia zawiera materiały użyteczne dla nauczania pielęgniarstwa ukierunkowanego na fenomen i ochronę zdrowia tzw. „starzejącego się społeczeństwa” w zakresie zagadnień obejmowanych przedmiotem: „Problemy społeczno-demograficzne i poradnictwo rodzinne”.
Sądzimy, że niniejsza monografia, jeśli jest w rękach odpowiednio wykształconej pielęgniarki, lekarza lub psychologa, to ułatwia prowadzenie rozmowy z parą partnerską rozważającą, lecz wahającą się co do poczęcia drugiego dziecka.
Rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem demograficznym wymaga wiedzy i zaangażowanych ludzi. Pokonanie kryzysu demograficznego, jak wykazuje przykład Francji, jest możliwe.
Mamy nadzieję, że dane przedkładane pod rozwagą w poszczególnych artykułach niniejszej monografii posłużą do efektywnego kształtowania postaw i działań podejmowanych w naszym kraju, niezbędnych dla przezwyciężenia kryzysu demograficznego (ze wstępu).