Tytuł: PHILOLOGICAL INQUIRIES. Festschrift for Professor Julian Maliszewski Honouring His 40 Years of Scholarly Activity and His 60th Birthday

Redakcja: Alina Bryll, Iwona Sikora, Marcin Walczyński
ISBN: 978-83-60081-68-6
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 315
Cena: 36 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)


Niniejszy tom ofiarowany Profesorowi Julianowi Maliszewskiemu z okazji czterdziestolecia Jego pracy naukowej oraz Jego sześćdziesiątych urodzin jest dowodem wdzięczności oraz uznania dla szanownego Jubilata za Jego wkład w rozwój naukowy wieloaspektowych badań filologicznych w Polsce, a także za Jego trud w kształceniu kolejnych pokoleń filologów – znawców języka biznesu oraz kadry naukowej wielu polskich uczelni. Szeroki krąg zainteresowań naukowych Jubilata posłużył nam za podstawę podziału prac nadesłanych przez autorów wywodzących się z różnych ośrodków naukowych w Polsce na sekcje tematyczne. W tomie znajdują się więc prace, które wpisują się w szeroko rozumiane badania literackie oraz przekład literacki, a także artykuły z zakresu przekładu melicznego i audiowizualnego. Osobne sekcje stanowią prace językoznawcze oraz artykuły z zakresu glottodydaktyki i kształcenia tłumaczy. Ponadto, w tomie zebrano artykuły na temat języka prawa i języka biznesu, ich przekładu oraz terminologii. Taki podział zebranych w tomie prac pozwolił nam uwypuklić te dziedziny humanistyki, w rozwoju których Profesor Julian Maliszewski ma niezaprzeczalny udział. (ze wstępu).