Tytuł: Przygotowania obronne państwa. Wybrane aspekty formalno-prawne

Redakcja: Grzegorz Kwaśniak, Mariusz Wojciszko
ISBN: 978-83-60081-82-2
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 191
Cena: 32 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

 

Przedsięwzięcia w zakresie przygotowań obronnych realizowane są, już w czasie pokoju, przez wszystkie elementy systemu obronnego państwa dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania państwa w sytuacji zagrożeń polityczno-militarnych. Dlatego istotnym jest, aby sam proces przygotowań obronnych oraz podejmowane w tym zakresie działania, zostały należycie zaplanowane oraz przekazane właściwym podmiotom uczestniczącym w jego realizacji.
Opracowanie niniejsze, zgodnie z tytułem, zawiera opis wybranych aspektów formalno-prawnych dotyczących przygotowań obronnych państwa realizowanych przez organy administracji publicznej. Walorem publikacji jest przedstawienie wielowymiarowego charakteru przedmiotowej problematyki. Efekt ten uzyskano prezentując doświadczenia, opinie i wnioski oraz tzw. dobre praktyki autorów poszczególnych części opracowania, którzy reprezentują różne środowiska oraz obszary badawcze. Pozwoliło to na przygotowanie spójnego tematycznie zbioru opracowań o charakterze poznawczo-naukowym, który pozwalamy sobie tą drogą rekomendować czytelnikom, w tym szczególnie studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie (ze wstępu).