Tytuł: Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji. Rozwój przez wiedzę.

Redakcja: Piotr Bernat, Zbigniew Kulas
ISBN: 978-83-60081-50-1
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 155
 
Spis treści - pobierz (.pdf)

 

Prezentowana publikacja naukowa ukazuje się w ramach cyklu Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji i obejmuje zbiór opracowań monograficznych.
W książce Racjonalność w Funkcjonowaniu Organizacji. Rozwój przez wiedzę można prześledzić w różnych płaszczyznach aspekt wykorzystania wiedzy umożliwiającej rozwój. Począwszy od ogólnej analizy sytuacji gospodarczej w Polsce i roli kapitału intelektualnego w rozwoju gospodarczym, poprzez zagadnienia branżowe przechodzimy do przedsiębiorstw, analizując ich problemy w sprostaniu wyzwań współczesnego świata, dochodząc do problemów występujących wewnątrz pojedynczych organizacji, ale wynikających z zewnętrznych oddziaływań. W ten sposób przedstawiony został łańcuch powiązań między problemami w skali makro, a ich przełożeniem na działalność pojedynczego podmiotu. Takie ujęcie zagadnienia roli wiedzy daje podstawę do stwierdzenia, że stanowi ona jeden z istotniejszych elementów umożliwiających uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.