Tytuł: Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji. Gospodarka - społeczeństwo

Autor: Piotr Bernat
ISBN: 978-83-60081-28-0
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 139
(nakład wyczerpany)
Spis treści - pobierz (.pdf)

 

Racjonalność, czyli celowa i świadoma działalność ludzka, jest przewodnim motywem niniejszej monografii, która poświęcona została wykorzystaniu: rozwiązań organizacyjnych, metod, aktów prawnych i środków technicznych wpływających na funkcjonowanie organizacji. Autorzy podkreślają, że u podstaw ich rozważań znalazły się: globalizacja, wzrost znaczenia człowieka i postęp technologiczny. Współcześnie niezwykle istotne jest połączenie różnych aspektów funkcjonowania gospodarki z konkretnymi działaniami w zakresie zarządzania. Stąd w niniejszej monografii mamy także odniesienie do społeczeństwa w kontekście prawa stanowionego i koncepcji kształcenia. Prowadzi to do powiązania wiedzy i podejścia naukowego specjalistów z różnych dziedzin w formie propozycji racjonalnych działań zmierzających do wielowymiarowego ujęcia analizowanego zagadnienia.

Publikacja ta jest pierwszą częścią nowej serii wydawniczej przygotowanej przez Oficynę Wydawniczą PWSZ w Nysie. Seria wydawana będzie pod wspólnym tytułem "Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji". W tomie pierwszym omówiono relacje gospodarki ze społeczeństwem. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono propozycje racjonalizacji funkcjonowania podmiotów gospodarczych.