Tytuł: Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji. Kultura - społeczeństwo

Redakcja: Tomasz Drewniak
ISBN: 978-83-60081-29-7
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 182
Cena: 23,10 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

 

Monografia stanowi rezultat współpracy badaczy należących do nyskiego środowiska akademickiego. Ideą przewodnią tomu stała się - żywo dyskutowana we współczesnej humanistyce - kwestia genezy, istoty i granic nowożytnej racjonalności, ujmowanej w perspektywie ontologii regionalnych. Poszczególne rozdziały książki eksplorują obszary znaczeniowe, które wymykają się rozumowi instrumentalnemu. Szczegółowe przedstawienie znalazły zagadnienia wzajemnego powiązania erotyki i praktyki politycznej, efektywności systemu demokratycznego, rozumności tradycji i praktyk zbiorowych oraz powiązania racjonalności z techniką (T. Drewniak).