Tytuł: Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji. Przykłady rozwiązań

Autor: Piotr Bernat i inni
ISBN: 978-83-60081-42-6
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 91
 
Spis treści - pobierz (.pdf)

 

Trzeci tom z serii monografii pn. Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji.
Ze względu na swą treść pozycja ta adresowana jest głównie do przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, inżynierów i studentów kierunków zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie i mechanika, a także do osób pracujących na stanowiskach związanych z produkcją lub studiujących specjalności z produkcją związane, ale również do wszystkich zainteresowanych współpracą między uczelniami a MSP.
Każdy z omawianych tu przykładów został zrealizowany w rocznej perspektywie czasowej wg wspólnego scenariusza:
a) wybór tematu,
b) przygotowanie teoretyczne,
c) praktyka zawodowa,
d) przeprowadzenie potrzebnych analiz i opracowań,
e) przygotowanie rozwiązania,
f) wnioski z przeprowadzonych prac i propozycje rozwojowe.
W ten sposób można przygotować rozwiązania przydatne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Przykłady takich opracowań przedstawiono w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania. Zgłaszana propozycja daje możliwość racjonalizowania działań podejmowanych
w przedsiębiorstwie, a zmierzających do przygotowania nowych opracowań (ze wstępu).