Tytuł: Wykładowcy i studenci pielęgniarstwa w trosce o zdefiniowanie optymalnych procedur opieki zdrowotnej osób starszych

Autor: Alicja Różyk-Myrta
ISBN: 978-83-60081-83-9
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 213
Cena: 33,00 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

 

Starzenie, jako naturalny proces rozwojowy, stanowi jedno ze stadiów życiowych człowieka, które nie może być ani cofnięte, ani też odwracalne. Starość to najbardziej zróżnicowana faza życia człowieka. Można zaryzykować stwierdzenie, że tyle mamy sposobów starzenia się, ile mamy ludzi w społeczeństwie. Zatem problemy okresu starzenia się winny być rozpatrywane wielowymiarowo – w różnych aspektach. Starzejące się społeczeństwo jest wyzwaniem dla wszystkich dziedzin medycyny.
Stworzenie optymalnych procedur opieki nad osobami starszymi jest zagadnieniem wieloaspektowym i ma charakter dynamiczny. Wciąż zmieniające się oczekiwania wobec świadczeniodawców, wyższa świadomość społeczna oraz zdrowotna to nowe wyzwania dla nauk medycznych i służb społecznych w zapewnieniu jak najlepszej jakości życia najstarszej generacji.
Powyższe zagadnienia stały się inspiracją do przygotowania niniejszej monografii, która określa różne aspekty opieki nad seniorami (ze wstępu).