Piękno w architekturze: Harmonia miejsca

Zaproszenie do udziału w konferencji

Informujemy, że II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Piękno w architekturze: Harmonia miejsca” odbędzie się w dniach 13-14 maja 2021 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Szczegółowa tematyka konferencji będzie dotyczyła warunków kształtowania, przeżywania, jak również rozumienia miejsca w perspektywie architektonicznej i urbanistycznej, artystycznej, socjologicznej oraz filozoficznej. Interdyscyplinarny charakter konferencji będzie sprzyjać wzajemnej współpracy naukowców i praktyków, zmierzających do poznania oraz coraz doskonalszego kształtowania przestrzeni środowiska życia człowieka. Referaty zostaną opublikowane w monografiach wydanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Peter Lang Verlag.

Czas wystąpienia wynosi 15 minut, co pozwoli na dyskusję, a także dokonanie, podczas wydarzeń towarzyszących, eksperymentu praktykowania i percypowania oddziaływań określonych przestrzeni publicznych, które przez ich użytkowników są uznawane za ukształtowane w sposób harmonijny i cechują się walorami piękna. Tym samym organizatorzy pragną wzmocnić wymiar praktyczny konferencji, który będzie podstawą i kontekstem do dokonywania uogólnień teoretycznych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie propozycji referatów i artykułów w języku angielskim lub polskim do dnia 30.10.2020 r. na adres: beautyinarchitecture@pwsz.nysa.pl.

Abstrakt powinien zawierać tytuł wystąpienia, nieprzekraczającą 300 słów charakterystykę treści oraz dane dotyczące autora (imię nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliacja instytucjonalna). Prosimy (nie ingerując we wkład twórczy prelegentów), by w Państwa referatach i wystąpieniach pojawiła się próba odpowiedzi, dlaczego i w jaki sposób określone przestrzenie wywołują odczucia harmonii i piękna oraz jakie przesłanki (obiektywne, kulturowe, indywidualne) warunkują zaistnienie harmonii miejsca.


Najważniejsze terminy:

do 30 października 2020 r. – nadsyłanie abstraktów (formularz abstraktu),
do 10 listopada 2020 r. – informacja o akceptacji propozycji wystąpienia, przesłanie autorom wymogów edytorskich i wzoru formatowania artykułu,
do 30 stycznia 2021 r. – nadsyłanie artykułów,
13-14 maja 2021 r. – konferencja naukowa i wydarzenia towarzyszące,
do 31 grudnia 2021 r. – publikacja monografii.


Opłaty:

Uczestnictwo w konferencji bez publikacji – 50 Euro/ 200 zł
Uczestnictwo z publikacją – 125 Euro/ 500 zł
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej – 31 marzec 2021 r.


Języki konferencji:

angielski i polski


Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie


Skład Rady Naukowej Konferencji:

Przewodniczący: dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Vice Przewodniczący: dr Tomasz Drewniak, prof. PWSZ w Nysie - Prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Prof. Dr Vladimir Mako, University of Belgrade
Prof. Phd arch. Vladan Djokic, University of Belgrade
Prof. dr Ilija Lalosevic, University of Montenegro Faculty of Architecture
Prof. dr Cvetislav G. Popović, University of Montenegro Faculty of Architecture
prof. dr hab. Henryk Benisz, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Jakub Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. arch. Adam Lisik, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Marian Molenda, Wydział Sztuki, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Parteka, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, Politechnika Warszawska
ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO, Uniwersytet Opolski
dr hab. inż arch. Hanna Michalak, prof. PP, Politechnika Poznańska
dr hab. inż arch. Jerzy Suchanek, prof. PP, Politechnika Poznańska
dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP, Politechnika Poznańska
dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska Bonenberg, prof. UA w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
dr hab. Monika Kamińska, prof. UO, Uniwersytet Opolski
dr hab. Mirosław Lenart, prof. UO, Uniwersytet Opolski
dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz, Politechnika Śląska
dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj, Uniwersytet Przyrodniczo-Techniczny w Bydgoszczy
dr hab. inż. arch. Szymon Opania, Politechnika Śląska
dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. inż. arch. Krzysztof Skalski, prof. PWSZ w Nowym Targu, Forum Rewitalizacji w KrakowieProjekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr DNK/SP/467520/2020