Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
Untitled Document
Przekaż 1% podatku Strona główna Harmonogram zajęć Statut Władze Stowarzyszenia Deklaracje Regulamin zajęć Nasz patron Komunikaty Historia Wykładowcy Program zajęć Organizacja Nasza tworczość Kongres Kontakt
Untitled Document

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku
im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
za rok 2020

Bilans dla organizacji pozarządowych na dzień 31.12.2020 r.

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Informacja dodatkowa za 2020


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku
im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
za rok 2019

Bilans dla organizacji pozarządowych na dzień 31.12.2019 r.

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych na dzień 31.12.2019 r.

Informacja uzupełniająca do bilansu na dzień 31.12.2019 r.


Proponowane kierunki działania Stowarzyszenia Rozwoju UTW im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie 2019 roku


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
za rok 2018

Bilans na dzień 31.12.2018r.

Rachunek wyników na dzień 31.12.2018r.

Informacja uzupełniająca do bilansu


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
za 2017r.

Bilans na dzień 31.12.2017r.

Rachunek wyników na dzień 31.12.2017r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2017


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
za 2016 rok


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
za 2015 rok

Bilans na dzień 31.12.2015 rok

Rachunek wyników na dzień 31.12.2014 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2015


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
za 2014 rok

Bilans na dzień 31.12.2014 rok

Rachunek wyników na dzień 31.12.2014 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2014


Dnia 14.01.2015 r. nastąpiła zmiana składu Zarządu SRUTW im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie, tj. zmiana Skarbnika.

Skład Zarządu:
1. Prezes - Michalina Danuta Podgórni
2. Wiceprezes - Ewa Morel
3. Sekretarz - Janina Chadryś
4. Skarbnik ? Zofia Słomska
5. Członek - Elżbieta Muszyńska
6. Członek - Jan Bagrowski
7. Członek - Czesław Mikrut
8. Członek - Zofia Niewęgłowska
9. Członek - Danuta Łabędzka
10. Członek - Marek Flakowski

Dnia 26.03.2014 na Zwyczajnym Ogólnym Zgromadzeniu Członków został zmieniony skład:

Zarządu:
1. Prezes - Michalina Danuta Podgórni
2. Wiceprezes - Ewa Morel
3. Sekretarz - Janina Chadryś
4. Skarbnik - Krystyna Wolańska
5. Członek - Elżbieta Muszyńska
6. Członek - Jan Bagrowski
7. Członek - Czesław Mikrut
8. Członek - Zofia Niewęgłowska
9. Członek - Danuta Łabędzka
10. Członek - Marek Flakowski

Rady Programowej:
1. Przewodnicząca - Regina Karwacka
2. Sekretarz - Krystyna Kaleta-Czokańczuk
3. Członek - Renata Bagrowska
4. Członek- Helena Gocyk
5. Członek - Daniela Sienkiewicz

Komisji Rewizyjnej:
1. Danuta Początek ? przewodnicząca
2. Stanisława Grzesiak ? sekretarz
3. Halina Mędrek ? członek

Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej:
1. Zofia Szymankiewicz ? przewodnicząca
2. Jadwiga Forysiak ? sekretarz
3. Maria Szynkiewicz ? członek


SPRAWOZDANIE
z działalności
Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
za 2012 rok

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
za 2012 rokBilans na dzień 31.12.2011 rok > >

Sprawozdanie z działalności za 2011 rok


W dniu 4 czerwca 2011 roku w Nyskim Domu Kultury odbyły się eliminacje do pierwszego Konkursu na piosenkę o Nysie "Nyska Nuta".
Wystąpiło 22 wykonawców, którzy zaprezentowali utwory o Nysie swojego autorstwa. Wśród wykonawców w kategorii chóry znalazł się nasz zespół z piosenką autorstwa naszych słuchaczek i muzyką skomponowaną przez Stanisława Wodnickiego - instruktora zespołu wokalno-instrumentalnego "Retro".


W dniu 11 czerwca 2011 roku odbył się Finał Konkursu na piosenkę o Nysie "Nyska Nuta". Jury w składzie: Jarosław Wasik, Piotr Baron, Janusz Dąbrowski, Teresa Kudyba, Rafał Poniedzielski wyłoniło czterech zwycięzców konkursu eliminacyjnego, spośród nich wybrało jednego finalistę konkursu, który otrzymał nagrodę główną oraz szklaną statuetkę konkursu.
Mieszkańcy i sympatycy miasta systemem SMS wyłonili piątego zwycięzcę, który otrzymał nagrodę publiczności.


Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej : www.kultura.nysa.pl
Znajdziesz tu "kulturalną strona regionu" a w niej felietony, relacje, zapowiedzi.


XVI KONKURS FOTOGRAFICZNY ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ 2011
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ,Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Opole oraz Związek Polskich Artystów Fotografików Oddział Opolski organizują już po raz kolejny konkurs fotograficzny, który promuje zabytki budownictwa wiejskiego.
W konkursie może wziąć udział każdy autor, który dostarczy nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 zdjęć (lub taką samą ilość zestawów tematycznych) wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej.

Prace konkursowe powinny przedstawiać zabytki wiejskiej architektury mieszkalno gospodarczej, małej architektury, wiejskiej architektury przemysłowej, rzemiosła wiejskiego, budynków użyteczności publicznej lub architektury sakralnej wszystkie z województwa opolskiego.

Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 29 października 2011 roku (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego). Oceny zgłoszonych prac oraz zakwalifikowania ich do wystawy pokonkursowej dokona Komisja Konkursowa, w której skład wejdą artyści fotograficy oraz przedstawiciel Muzeum i PTTK. Prace, Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych prac nagrody pieniężne od 250 zł (wyróżnienie) do 700 zł (I miejsce).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dział Architektury Ludowej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, tel. 77 457 23 49 lub 77 474 30 21 wew. 223.


0d 01.03.2011r. na wniosek UTW z Gminy Nysa otrzymano dofinansowanie dla słuchaczy Uniwersytetu do szkoleń pn. "Języki obce, komputer, muzykowanie to dla seniorów nowe wyzwanie". Projekt ma na celu wsparcie szkoleniowe członków UTW poprzez prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla grupy początkującej, nabycie umiejętności posługiwania się komputerem dla grupy początkującej i pogłębiania znajomości obsługi komputera dla grupy kontynuującej naukę oraz wsparcie zajęć dydaktyczno -muzycznych dla zespołu wokalno- instrumentalnego "Retro" - III etap, działającym przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nysie .
Projekt obejmuje następujące szkolenia:

 1. Zajęcia językowe prowadzone są przez panią lic Agnieszkę Szczepańską,
 2. Zajęcia z nauki obsługi komputera w dwóch grupach - dla początkujących i kontynuujących naukę prowadzone są przez panią mgr Martę Wieteską,
 3. Zajęcia dla grupy wokalno-instrumentalnej "Retro" prowadzone są przez instruktora muzyki pana Stanisława Wodnickiego, akompaniować na klarnecie będzie pan Grzegorz Blaszyński, na akordeonie pan Zbigniew Tkaczuk.
  W projekcie bierze ogółem udział 50 słuchaczy Uniwersytetu.
  Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2011r.do 30.11.2011r.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Nysie informuje, że Ogólne Zgromadzenie Członków planowane jest na 11.02.2011r. Zgromadzenie odbędzie się w Sali wykładowej Muzeum w Nysie.


Dnia 30.11.2010r. zakończył się program szkoleń finansowany przez Gminę Nysa pt: "My do Uniwersytetu Trzeciego Wieku podążamy, swoją wiedzę pogłębiamy".
Program obejmował następujące szkolenia:

 1. Zajęcia zespołu wokalnego "RETRO" prowadzone przez pana Stanisława Wodnickiego,
 2. Zajęcia komputerowe dla grupy początkującej prowadzone przez mgr Martę Wieteską,
 3. Zajęcia komputerowe dla grupy znającej podstawy pracy na komputerze prowadzone przez mgr Martę Wieteską,
 4. Szkolenia z języka angielskiego w grupie początkującej prowadzone przez pana Włodzimierza Skoniecznego,
 5. Szkolenia z języka niemieckiego dla grupy początkującej prowadzone przez panią mgr Agnieszkę Miecznikowską.
  W projekcie brało ogółem udział 57 słuchaczy Uniwersytetu.
  W następnym roku planujemy złożenie kolejnego projektu na dofinansowanie szkoleń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach Święta Niepodległości, które odbędą się w Nysie w dniu
11 listopada.

Program obchodów:
Godz. 9:30 - uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Jakuba,
Godz. 10:45 - uroczystości pod pomnikiem,
Godz. 17:00 - Koncert z okazji Święta Niepodległości, Scena NDK. Organizator: Burmistrz Nysy


Wkrótce na Bastionie św. Jadwigi zagości nowa wystawa czasowa "Bóg się rodzi, moc truchleje...Święta Bożego Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej".
Serdecznie zapraszamy Państwa na wernisaż w dniu 7 listopada br. (niedziela) o godzinie 16.00, wystawa rozpocznie się prelekcją dr Anny Wickiewicz z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Wystawa jest poświęcona świętom niezwykle ważnym w kręgu kultury chrześcijańskiej. Ich rodzinny charakter powodował, że w obozach jenieckich był to czas trudny, pełen tęsknoty, wspomnień, wzruszeń i oczekiwań. Ekspozycja pokazuje, w jaki sposób, niezależnie od warunków, jeńcy wojenni, głównie polscy, starali się go przeżyć. Zaprezentowane zostaną autentyczne pamiątki bądź ich kopie, w tym także zrekonstruowane elementy wyposażenia baraków jenieckich. Wystawa pochodzi z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.


Starosta Nyski serdecznie zaprasza Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku na akademię z okazji Dni Edukacji Narodowej , która odbędzie się 13 października o godz.17:00 w Nyskim Domu Kultury.
O godzinie 18:30 recital gwiazdy : Zbigniewa Wodeckiego.

W dniach 14.09.2010r. - 16.09.2010r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie organizuje VI Nyski Festiwal Nauki. Festiwal jest przedsięwzięciem o charakterze popularno-naukowym, skierowanym do młodzieży i mieszkańców powiatu Nyskiego. Szczegółowych informacji o wykładach udziela biuro UTW Nysa ul. Biskupa Jarosława 11 tel: 77 4332256.


Nyski Dom Kultury z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa zaprasza słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 18.09.2010r.o godz. 17:00 do Bastionu Św. Jadwigi ul. Piastowska 19 na wystawę poświęconą architekturze dawnego Lwowa oraz występ kapeli "Lewiniacy" grającej niezapomniane szlagiery Lwowskiej ulicy. Dnia 19.09.2010r. o godz.11:00 odbędzie się projekcja filmu "Włóczęgi".


Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku ma zaszczyt zaprosić studentów Uniwersytetu na inaugurację Roku Akademickiego 2010/2011, która odbędzie się
5 października o godzinie 11:00 w sali wykładowej Muzeum w Nysie.
Do uczestnictwa zapraszamy również organizacje pozarządowe oraz osoby niezrzeszone.

Informujemy, że dnia 12 października o godzinie 11:00 w sali wykładowej Muzeum w Nysie, na pierwszych wykładach w roku akademickim 2010/2011 będzie można otrzymać deklarację członkowską i przystąpić w poczet członków Stowarzyszenia jak również otrzymać status studenta Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Serdecznie zapraszamy.


Uniwersytet Trzeciego Wieku im Jerzego Kozarzewskiego w Nysie przy współudziale Dziennego Domu Pobytu oraz Sołectwa Morów jak również Samorządu Powiatu i Gminy Nysa, organizuje spotkanie integracyjne z mieszkańcami wsi Morów.
Spotkanie odbędzie się w dniu 18.09.2010r. tj. sobota w Świetlicy Wiejskiej Sołectwa Morów.
Podczas spotkania wykład pt. "Relacje między babciami, dziadkami a wnukami" poprowadzi Pani mgr Elżbieta Chudy.
Zespół wokalno-instrumentalny "RETRO" działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz osoby spotykające się w Dziennym Domu Pobytu wystąpią ze swoim repertuarem.
Serdecznie zapraszamy.


 • Zarząd zwraca się do studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spacerze Nordic Walking szkaliem świętego Jakuba w dniu 25.07.2010 roku o godzinie 14:00.
  Zbiórka obok studni przy ul. Wrocławskiej.
 • Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie zwraca się z prośbą o wpisanie się na listę osób chętnych na szkolenia komputerowe od miesiąca października do 30 listopada 2010 roku.
 • Dnia 30.06.2010r o godzinie 1600 (środa) Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie wspólnie ze Starostwem Powiatowym organizuje rajd do Rancha Rocha z okazji zakończenia roku akademickiego 2009/2010.
  WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

   

  UWAGA!

  I. Dnia 26.03.2010 roku na Ogólnym Zgromadzeniu Członków został zmieniony skład Zarządu:

  Prezes - Pacyniak Elżbieta
  wiceprezes - Ryszard Oszytko
  sekretarz - Emilia Brodowska
  skarbnik - Henryka Stecko
  członek Zarządu - Anna Bartnik
  członek Zarządu - Maria Bas
  członek Zarządu - Janina Chadryś
  członek Zarządu - Elżbieta Socha
  członek Zarządu - Ryszarda Sawczyn - Pastuch
  członek Zarządu - Maria Szynkiewicz

  Została powoła/em>

  Sprawozdania w załączeniu w wersji PDF.

  >członek - Marianna Derkacz
 • członek - Hanna Magiełda
 • Został zmieniony skład Komisji Rewizyjnej:

  1. przewodnicząca - Danuta Początek
  2. członek - Danuta Jakubiszyn-Koelner
  3. członek - Halina Mędrek

  II. Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok - aby przeczytać kliknij tutaj

  III. Sprawozdanie finansowe za 2009 rok:

  1. Bilans za 2009 rok - aby przeczytać kliknij tutaj
  2. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2009 rok - aby przeczytać kliknij tutaj
  3. Rachunek wyników na dzień 31.12.2009 rok - aby przeczytać kliknij tutaj

  Dnia 11.02.2011 roku odbyło się Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie.

  II. Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok - aby przeczytać kliknij tutaj

  III. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok:

  1. Bilans za 2010 rok - aby przeczytać kliknij tutaj
  2. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2010 rok - aby przeczytać kliknij tutaj
  3. Rachunek wyników na dzień 31.12.2010 rok - aby przeczytać kliknij tutaj

  Sprawozdania w załączeniu w wersji PDF.

  Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie,
  48-300 Nysa, ul Armii Krajowej 21 NIP: 753-229-99-83
  Strony internetowe, multimedia, sprzęt komputerowy, usługi informatyczne Sigma Technology
  UTW Nysa - Wszelkie prawa zastrzeżone