Rysunki do podręcznika .:  "Budowa i działanie mózgu " - cz.1
Autor podręcznika.:  Andrzej Brodziak
Część 2-patrz tutaj
Część 3- patrz tutaj
Część 4-patrz tutaj
Część 5-patrz tutaj
Część 6-patrz tutaj

j1.gif (23305 bytes)

Rys. 1. Neurony, podobnie jak i inne komórki, dzięki aktywnemu transportowi jonów na Na+ na zewnątrz błony komórkowej, utrzymują różnicę potencjałów potencjałów pomiędzy wnętrzem a otoczeniem zewnętrznym rzędu -60 mV. Jest to tzw. potencjał spoczynkowy. Mogą go zmieniać bodźce napływające przez synapsy typu
pobudzającego /a/ lub hamującego/b/.

j3.gif (13503 bytes)

Rys. 3. Potencjał spoczynkowy zmieniają impulsy nadchodzące od neuronu poprzez synapsy. Wydzielenie neurotransmitera przez synapsę nadawczą powoduje pewne zwiększenie ( lub zmniejszenie ) potencjału spoczynkowego wnętrza neuronu odbiorczego.
Neuron stale "sumuje" te zmiany zachodzące na całej jego powierzchni, oraz w obrębie pewnego odcinka czasu. Jeśli suma tych zmian przekroczy próg pobudzenia, w okolicy wzgórka aksonu generowany jest tzw. potencjał czynnościowy, przenoszony potem wzdłuż aksonu oraz jego rozgałęzień .

j4.gif (8088 bytes)

Rys. 4. Neuron "sumuje" zarówno : a) zmiany potencjału spoczynkowego wywołane przez synapsy rozmieszczone na całej jego powierzchni oraz b) zmiany zachodzące w pewnym odcinku czasu. Sumowanie czasowe ma charakter "śledzący" tzn. uwzględniany jest zawsze pewien odcinek czasu wstecz względem chwili aktualnej.

Budowa i działanie mózgu
Niniejszy popularny podręcznik neurofizjologii jest stale rozbudowywany

Kurs podstawowy
jest na niniejszej stronie

Rysunki do kursu podstawowego

Część 2-patrz tutaj
Część 3- patrztutaj
Część 4-patrz tutaj
Część 5-patrztutaj
Część 6-patrz tutaj


Kurs poszerzony- patrz tutaj

Rysunki do kursu poszerzonego-
a) neuron- tutaj
b) ból i przyjemność- tutaj
 

 

Autor witryny: Andrzej Brodziak
Homepage autora