Rysunki do zbioru "Budowa i działanie mózgu "cz.3

Część 1- patrz tutaj
Część 2- patrz tutaj
Część 4-patrz tutaj
Część 5-patrz tutaj
Część 6-patrz tutaj

j2a.gif (45341 bytes)

Rys. 2. Poznanie mechanizmów tzw. "aktywnego transportu jonów poprzez błonę  komórkową " wymaga studiów z zakresu biologii molekularnej. Intuicyjnym skrótem jest niniejszy rysunek. Warto jednak przemyśleć na poziomie filozoficznym i fizjologicznym
( patrz nowoczesne podręczniki biologii') zasadę Hebba, która mówi , że "wzmocnienie działania pewnej synapsy , ( zwiększanie wagi tej synapsy) 1ua co więcej jej istnienie 1ub likwidacja zależy od ilości impulsów jaka oddziaływała na nią wcześniej":
 

j5.gif (7646 bytes)

Rys. 5. Model przetwarzania danych na rys. 3~4. jest uproszczeniem.
W istocie neuron wykonuje wiele operacji logicznych jednocześnie. Impulsy spływające po rozgałęzieniach dendrytów są transformowane wzdłuż wypustek dendrytów, Swindale [19 ].Odpowiada to, od strony logicznej , dokonywaniu iloczynów
lub alternatyw sygnałów x1 lub dość często operacji AND. NOT. Przykład zobrazowany w górnej części rysunku przedstawia realizację funkcji ( p1 AND. NOT h1 ) OR (p2 AND.NOT h2 ) OR { [ (p3 AND.NOT h3) OR (p4 AND.NOT h4) OR
Ten proces przekształcania danych umożliwił wyjaśnienie w jaki , sposób zbiór komórek siatkówki : { bipolarnych, amakrynowych i zwojowych } wykrywa ruch obiektów w pewnym, określonym kierunku [ 8 ].
Operację " sumowania " ( xi wi ) dokonywaną przez wnętrze ciała neuronu należy także rozumieć tutaj szeroko [ g ] . Nie zawsze jest to "czysta" suma algebraiczna, która jak wiadomo odpowiada alternatywie logicznej. Czasami może to być operacja "mieszająca" , w pewnych proporcjach koniunkcję i alternatywę logiczną [20].

j6.gif (21290 bytes)

Rys. 6 A.Prosty model zasady działania neuronów pierwszego piętra integratora ( np. neuronów Stephena Kufflera siatkówki , które odpowiadają tzw. komórkom zwojowym, jeśli traktować je "statystycznie"). Jeżeli "przewodność" (wagi) synaps odbiorczych będą
duże , a "przewodność" synaps położonych na obwodzie będzie mała, to neuron taki będzie wyczulony na obraz plamki. B. Uwzględnienie szczegółów budowy kilku pięter integratorów szlaku wzrokowego pozwala wyjaśnić, dlaczego neurony położone powyżej komórek zwojowych są w stanie wykryć ruch obiektu w ściśle określonym kierunku [ 8 ].
 

Budowa i działanie mózgu
Niniejszy popularny podręcznik neurofizjologii jest stale rozbudowywany

Kurs podstawowy- tutaj

Rysunki do kursu podstawowego
Część 1- patrz tutaj
Część 2- patrz tutaj
Część 4-patrz tutaj
Część 5-patrz tutaj
Część 6-patrz tutaj

Kurs poszerzony- patrz tutaj

Rysunki do kursu poszerzonego-
a) neuron- tutaj
b) ból i przyjemność- tutaj

Autor witryny: Andrzej Brodziak http://www.angelfire.com/ga3/gean/homepage.htm
Powrót do strony głównej