Rysunki do zbioru "Budowa i działanie mózgu "cz.4

Część 1-patrz tutaj
Część 2- patrz tutaj
Część 3-patrz tutaj
Część 5-patrz tutaj
Część 6-patrz tutaj

j15.gif (14560 bytes)

Rys.15. Po percepcjach danej chwili, w wyniku dokonania odruchu celowniczego ( np. przeniesienie wzroku ) następują percepcje kilku aspektów nowego obrazu naturalnego.
Pewna sekwencja kolejnych percepcji jednostkowych umożliwia spostrzeżenie (zrozumienie) złożonej sytuacji. Najprostsza, dwuczłonowa sekwencja percepcji umożliwia spostrzeżenie relacji pewnej cechy dwóch obiektów ( np. relacji "większy" ). Neurony dla których scalonym obrazem wzbudzającym jest pewna sekwencja percepcji jednostkowych są nazywane tutaj neuronami konfiguracyjnymi.

j16.gif (5771 bytes)

Rys.16. W układzie motorycznym połączenia reprodukujące są niezbędne na wszystkich piętrach.
Wykorzystanie wyuczonego wcześniej wzorca (programu) ruchu, po nadejściu bodźca poprzez połączenie asocjacyjne od neuronu realizującego pewną percepcję sensoryczną jest istotą tzw. odruchów bezwarunkowych.

j17.gif (9934 bytes)

Rys.17. Działanie złożone składa się z sekwencji kilku czynności. Wykonanie każdej z nich jest sensowne dopiero po zaistnieniu pewnej sytuacji (percepcji sensorycznej i czynności poprzedniej ). |
Muszą więc istnieć neurony zapamiętujące właściwe uwarunkowanie i odpowiednie działanie następcze (jeśli s1 to a1 ). Zwane są one tutaj neuronami orderacyjnymi. W informatyce analogiem są instrukcje IF...THEN. Warto zauważyć, że istnieje liniowy porządek pomiędzy ciągiem neuronów orderacyjnych (jeśli n1 to n2 ). Właściwym uwarunkowaniem dla n2 jest jednak nie tylko zaistnienie n1 , ale i dodatkowo zajście percepcji p3. Jeśli n1^p3 wtedy n2. Neuron n2 pamięta meta-regułę wykorzystania
reguły n1.

j18.gif (11466 bytes)

Rys.18. Odruchy, bądź bardziej złożone procesy poszukiwania rozwiązania [1] , są inicjowane przez układ emocyjny. Jest to także analizator. Scala on głównie dane o sytuacji metabolicznej i hormonalnej wnętrza organizmu. Percepcje w obrębie tzw. ośrodków napędów zachowawczych (pragnienia, głodu), jak i bardziej złożone percepcje w obrębie tzw. ośrodków napędów obronnych, są odczuwalne subiektywnie jako tzw. emocje. Odruch zachowawczy, np. poszukiwanie pożywienia następuje w sytuacji braku
określonej klasy wrażeń.

j19.gif (9302 bytes)

Rys.19. Łańcuch mapek kontekstowych rozwijany w czasie. Osią każdej kolejnej mapki jest integrator scalający dane o nowopoznanym obiekcie lub sytuacji.

j20.gif (4915 bytes)

Rys.20. Jednomodalny przyrost informacji w czasie można symbolizować abstrakcyjną linią, łącząca neurony najwyższe integratorów nowopoznanych obiektów- sytuacji leżących w dolnych partiach płata skroniowego.

j21.gif (7855 bytes)

Rys.21. Zaznaczona na rysunku linia łącząca neurony najwyższe integratorów nowopoznanych obiektów, rozrysowana dokładniej, pozwala na symbolizowanie mapek kontekstów obiektów lub sytuacji nowopoznanych.

j22.gif (13828 bytes)

Rys.22. Wiersze i kolumny neuronów zwojów Ca1 hipokampa tworzą regularne płaszczyzny.
Hipotetyczna linia życiorysowa łączy kolejne neurony bazalne pętli indeksujących, znajdujące się w którejś z pozycji x1, y1 warstwy z1 piętra CA1 hipokampa

j23.gif (7474 bytes)

Rys.23. Sekwencja kilku percepcji podobnych, oddzielonych odruchami celowniczymi, umożliwia ocenę odległości lub czasu trwania "obiektów czasowo-przestrzennych".

j24.gif (14914 bytes)

Rys.24.Poziom rozważań behavioralnych i psychologicznych zostaje osiągnięty od strony nauk neurofizjologicznych poprzez pojęcia sądów o sobie (autoportretu) [22]. Ciemny autoportret jest główną przyczyną nerwic i chorób psychosomatycznych. Meta-regułami działań są sądy, które są wyznaczane przez przekaz genetyczny
 

Budowa i działanie mózgu
Niniejszy popularny podręcznik neurofizjologii jest stale rozbudowywany

Kurs podstawowy-tutaj

Rysunki do kursu podstawowego
Część 1-patrz tutaj
Część 2- patrz tutaj
Część 3-patrz tutaj
Część 5-patrz tutaj
Część 6-patrz tutaj

Kurs poszerzony- patrz tutaj

Rysunki do kursu poszerzonego-
a) neuron- tutaj
b) ból i przyjemność- tutaj
 

Autor witryny: Andrzej Brodziak  http://www.angelfire.com/ga3/gean/homepage.htm
Powrót do strony głównej