Rysunki do zbioru "Budowa i działanie mózgu " cz.6
Rysunki ilustrują neurofizjologię percepcji bólu i przyjemności

Część 1-patrz tutaj
Część 2- patrz tutaj
Część 3-patrz tutaj
Część 4-patrz tutaj

j31b.gif (17540 bytes)

Ryc.1. Przegląd budowy zakończeń czuciowych skóry. Część włókien nerwowych prowadzących do receptorów, ma osłonki mielinowe Abeta (II) Adelta (III). Zakończenia nociceptorów są nieosłonięte (włókna typu C/IV). Przy poszczególnych typach zakończeń podano także, czy receptor ma charakter szybko adaptujący się (sz.a.). czy wolono adaptujący się (w.a.). Ciałka Pacinianiego położone są na granicy skóry i tkanki podskórnej, podobnie jak receptor kolbki włosowej.

j32.gif (9846 bytes)

Ryc.2. Budowa i funkcja ciałka Pacinianiego - receptora odkształceń mechanicznych. Pierwsze przewężenie Ranviera znajduje się wewnątrz cebulastej struktury składającej się z warstw tkanki łącznej. Ucisk mechaniczny (1a) z któregokolwiek kierunku osłonki zmienia przepuszczalność błony wolnego zakończenia włókna , co powoduje tu zmianę potencjału (1b). Zmiana ta powoduje wytworzenie się w obrębie pierwszego przewężenia Ranviera kilku iglic potencjałów czynnościowych. Jeśli ciałko Pacinianiego pozbawić osłonek z tkanki łącznej, receptor zamienimy doświadczalnie na receptor  wolno adaptujący się. Ucisk mechaniczny (2a) wywoła wtedy dłużej utrzymującą się zmianę potencjału.

j33.gif (16320 bytes)

Ryc.3. Schematyczne rysunki budowy: (a) neuronu przewodzącego bodźce sensoryczne, w odróżnieniu od wielu innych rodzajów neuronów, np. (b) neuronu motorycznego, który co prawda ma osłonkę mielinową, ale też ma typową budowę: dendryty, ciało neuronu, akson i jego rozgałęzienia.

j34.gif (10935 bytes)

Ryc.4. Wzór odpowiedzi (sposób wysyłania potencjałów czynnościowych) przez wolno i szybko adaptujące się
mechanoreceptory.

j36.gif (16551 bytes)

Ryc.5. Rozkład szybkości przewodzenia bodźców przez poszczególne typy włókien nerwowych: (a) nerwów dochodzących do mięśni i (b) nerwów biegnących od strony skóry.

j37.gif (10413 bytes)

Ryc.6. Schemat połączeń nerwów przewodzących bodźce czuciowe z drugim piętrem szlakow sensorycznych tzn.
z neuronami warstw I-V rogów tylnych rdzenia kręgowego.

j38.gif (12674 bytes)

Ryc.7. Schemat szlaków przewodzących bodźce bólowe do wzgórza (przełączeń w międzymózgowiu) oraz do kory mózgowej.

j41.gif (8337 bytes)

Ryc.11. Znana poglądowa ilustracja rozmieszczenia "obiektów" reprezentowanych w czuciowych polach projekcyjnych mózgu.

j42.gif (19125 bytes)

Ryc.12. Pola czuciowe kory mózgowej są zorganizowane (podobnie jak pola percepcji wzrokowych)
w kolumnowe jednostki funkcjonalne. Pojedyncza wąska kolumna biegnąca od powierzchni ku substancji białej integruje dane z zakresu jednej modalności. Obok leżą kolumny innych modalności, dotyczące tej samej okolicy ciała.W układzie poprzecznym wyrożnia się z kolei 6 warstw, zawierających neurony o dość podobnych kształtach i funkcji. Do niektórych z tych warstw dochodzi większość włókien pochodzących z zewnątrz (IV). Aksony innych warstw wysyłają aksony na zewnątrz (II, III, V, VI).

j44.gif (10296 bytes)

Ryc.14. Położenie jądra szwu dłuższego, którego neurony, poprzez aksony zstępujace w powrózku grzbietowo-bocznym, na poziomie rdzenia kręgowego, hamują przewodzenie bodźców bólowych.

j45.gif (8575 bytes)

Ryc.15.  Aksony zstępujące od neuronów okołoprzewodowej substancji szarej i jądra dużego działają przy udziale serotoniny. Działanie hamujące na neurony rogów tylnych wywierane jest jednak poprzez krótkie, wstawkowe neurony wydzielające enkefaliny.

j43.gif (6337 bytes)

Ryc.16. Rysunek ilustruje poglądowo sposób percepowania złożonych bodźców dotykowych

Budowa i działanie mózgu
Niniejszy popularny podręcznik neurofizjologii jest stale rozbudowywany

Kurs podstawowy
-patrz tutaj

Rysunki do kursu podstawowego
Część 1-patrz tutaj
Część 2- patrz tutaj
Część 3-patrz tutaj
Część 4-patrz tutaj

Kurs poszerzony-
patrz tutaj

Rysunki do kursu poszerzonego-
a) neuron- tutaj
b) ból i przyjemność- tutaj
 

Autor witryny: Andrzej Brodziak  http://www.angelfire.com/ga3/gean/homepage.htm
Powrót do strony głównej