E - learning

   Wpływy geofizyczne, heliofizyczne oraz oddziaływania  dalszego otoczenia na organizm człowieka, jego samopoczucie i zdrowie.

                                                         [  Niniejsza witryna będzie rozbudowywana ]

    Niniejsza strona Internetowa wchodzi w skład ' rozproszonego  website'u , który jest narzędziem wspomagającym tzw. e- learning w zakresie interdyscyplinarnych problemów z pogranicza medycyny, wpływów geofizycznych,  psychologii, socjologii, kulturoznawstwa i filozofii. 

   Celem proponowanego tutaj " zdalnego nauczania " jest zwiększenie zdolności do całościowego, zintegrowanego rozumienia świata i zachodzących wydarzeń, poczynając od uwarunkowań najbardziej nadrzędnych. Jest to ważne także dla umiejętności włączenia w zakres swojego aparatu pojęciowego, stosowanego w trakcie studiów i w życiu codziennym elementów pozornie odległych. I tak dla osób studiujących nauki techniczne pomocna będzie np. znajomość elementów psychologii i socjologii, a dla osób studiujących nauki społeczne jak i medycynę istotna jest znajomość najnowszych teorii z zakresu geofizyki i filozofii. 
 

    Część włączonych tu tekstów była prezentowana, w latach 1998 - 2005,  poprzez witrynę pt.: " Zdalne wspomaganie rozpoznawania i leczenia psychologicznych i kulturowych uwarunkowań  złego samopoczucia i chorób "   

   Z poprawność merytoryczną prezentowanych to treści odpowiada .:  

prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak

  Dowiązania zewnętrzne pomocne dla codziennych weryfikacji aktualnego stanu otoczenia.: 

Solar Terrestrial Activity Report  http://www.dxlc.com/solar/ 
U.S. Naval Observatory - positions of solar system objects and other data  http://aa.usno.navy.mil/ 
Greenwich and local sidereal time - calculations 
 http://aa.usno.navy.mil/cgi-bin/aa_micaform2?calc=11&ZZZ=END  

  

  Opublikowane wcześniej felietony zatytułowane: 

1. Kosmiczna konieczność
2. Galaktyki - gniazda życia i świadomości
3. Emergencja
4. Centralny kanał łączności galaktycznej

oraz artykuły dotyczące najnowszych danych,  dotyczących uwarunkowań  geofizycznych, heliofizycznych  oraz oddziaływania dalszego otoczenia kosmicznego na organizm człowieka, jego samopoczucie i zdrowie będą dostępne wkrótce w wydaniu książkowym. 

                                              

   Powyższe zdjęcie astronomiczne jest udostępniane przez Roberta Gendlera, autora witryny http://www.spacepix.net/astronomy/m31.htm

    Wcześniejsze omówienie wpływów  najbliższego otoczenia jest dostępne w książce  pt. " Nadchodzi sztorm słoneczny " ( Wydawnictwo Kos, Katowice, 1998 ). Książka to jest  dostępna w niektórych bibliotekach.

Autor witryny.:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak 

E - learning Initiative Group ; andrzejbrodziak@wp.pl  

Lista publikacji naukowych autora patrz tutaj http://salve13.webpark.pl/listapublikacji.htm   

Inne istniejące witryny lub teksty dostępne zdalnie, dotyczące wątku "salve13", które powstały z inspiracji wcześniejszych prac w/w autora websit'u .:   

1. Kognitywistyka.net - wortal wiedzy o umyśle  http://www.kognitywistyka.net/artykuly/artykuly.htm   

2. The Internet Journal of World Health and Societal Politics  (ISSN 1540- 269X ) - A. Brodziak .: Mental Procedures Helping Search For Solution Of Societal Problems http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijwh/vol2n1/mental.xml  

3. Medical Science Monitor; Andrzej Brodziak .: Neurophysiology of the mental image http://www.medscimonit.com/medscimonit/modules.php?name=GetPDF&pg=2&idm=1786- 56k http://www.medscimonit.com/pub/vol_7/no_3/1786.pdf

4. Zapping - La immaginacion al ponder http://axxon.com.ar/zap/203/c-Zapping0203.htm http://www.neuronilla.com/pags/Noticias/Noticia.asp?id=255  

5. Inovations report - Mit E-Counselling gegen Depressionen http://www.innovations-report.de/html/berichte/medizin_gesundheit/bericht-20499.html     

Inne nasze witryny składające się na ' rozproszony website ' dotyczący zdalnego wspomagania nauczania:  

Psychologia, promocja zdrowia 

Filozofia przyrody - przegląd teorii starających się wyjaśnić " kosmologiczny sens istnienie ludzi " 

Wprowadzenie do nauk społecznych

 

Strony sformułowane w języku angielskim

Fizjologia, neurofizjologia, działanie mózgu

Materiały ' narzędziowe ' pomocne dla realizowania zadań praktycznej medycyny klinicznej 

Metodologia badań naukowych. Teoria systemów. Technozofia ( autor witryny prof. Czesław CEMPEL

Użyteczne witryny narzędziowe.: 
Sprawny słownik angielsko- polski i polsko angielski  http://www.dict.pl/plen  
Free Medical Books   http://www.freebooks4doctors.com/fb/english1.htm 
E-medicine - Instant access http://www.emedicine.com/med/topiclist.htm 
Inne książki fachowe, dostępne on-line http://biblioteka.slam.katowice.pl/e-book.htm 
Baza danych o publikacjach medycznych http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 
Medline Plus Trusted Health Information  http://medlineplus.gov/ 
Scientific American http://www.sciam.com/ 

Powrót do strony głównej witryny

http://e-learning5.webpark.pl/e-learning.htm