Autor wykładu:  prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak 

Dlaczego wszechświat  jest i nas wytworzył  ?    

   Gdyby konkretne wartości kilkunastu stałych fizycznych takich jak stała Plancka, szybkość światła  były o ułamek procenta inne to Wszechświat  mógłby mieć postać chaotycznej piany.                                                

                                                                                        

                                                                                                                                                        

   Co więcej,  aby mogło się  pojawić  życie biologiczne, a potem cały ciąg ewolucji organizmów żywych wiodący do świadomego człowieka musiały zaistnieć rozliczne dodatkowe zbiegi okoliczności.  

                                                                            

    Umiarkowane wahania temperatury na powierzchni naszej planety, często jedynie w przedziale < - 40 , 0,+ 40 > są  wynikiem  optymalnej odległości naszej planety od gwiazdy czyli Słońca. Niezbyt silna grawitacja (  masa naszej planety ), obfitość  wody, węgla, azotu i kilku innych " kluczowych pierwiastków "  były  warunkami zaistnienia tu reakcji fotosyntezy, RNA, DNA i białka,  czyli innymi słowy zaistnienia życia biologicznego.

                                                                            

   Obecność  księżyca,  potrzebnego dla stabilizacji  osi obrotu Ziemi i   jądra Ziemi z  otaczającą  je warstwa płynnego żelaza, niezbędną  aby istniało pole magnetyczne i magnetosfera chroniąca nas przed promieniowaniem kosmicznym -  całość funkcjonowania biosfery naszego układu  planetarnego wydaje się być "cudownym zbiegiem okoliczności".  

                                                                                                                                                                                                  

Rysunek zaczerpnięto z http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XBdeV5D.xABkjmUDqMX;_ylu=X3oDMTBxMnRhajZuBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNwcm9m/SIG=1357u2tq9/EXP=1130351325/**http://www.marketliberal.org/library/Images/Natural%20Science/Astronomy/Planets

                                                                                         

Działanie mózgu i jego wyniknięcie z zapisu DNA ?    

   Jeśli się zastanowić,  to jeszcze bardziej  zdumiewająca  będzie się nam wydawać struktura i działanie naszego organizmu,  a zwłaszcza mózgu, na bazie którego pojawiła się samoświadomość.  Każda z istotnych funkcji mózgu wydaje się być nieodgadnioną zagadką. Spróbujmy je wyliczyć.

1. Czym są i jak powstają  emocje   i motywacje
2. Jak powstaje   ciekawość i  głodu poznawczy oraz chęć  tworzenia
3. Czym jest wyobrażenie, tzw. obraz mentalny a zwłaszcza wyobrażeniowe modele
       obiektów nigdy wcześniej nie oglądanych 
4. Na czym polega, jaka jest istota  odczuwania bólu i przyjemności
5.  W jaki sposób mózg zapamiętuje życiorys, tak aby można go szybko przeglądać
6. Jak jest zapamiętana struktura mowy tak,  iż jest podobna we wszystkich językach
7. Co to znaczy ' uwierzyć w coś ', czym jest fenomen wiary
8. Co to znaczy zakochać się, czym jest fenomen miłości
9. Jaki jest mechanizm neurofizjologiczny umiejętności  wyrażania szacunku
       współczucia, podziwu (zdolności przydatne   dla współpracy z innymi ludźmi )
10. Czym jest podświadomość  i  ' pojęcia zrozumiałe dla wszystkich '  zwane archetypami
11. W jaki sposób jest pamiętany ' wzorzec ciała ' niezbędny dla wielu funkcji,
        między innymi dla odczuwania dolegliwości
12. Czy neurony wykorzystują informację o całości organizmu człowieka - istniejącą w
         ich wnętrzu, a mianowicie na DNA zawartym w jądrze komórkowym.
13. Czy jest prawdą,  że tak zwane introny DNA    nośnikiem pamiętania  tzw. memów,
         czyli ' cegiełek '  umiejętności i  funkcji społecznych  
14. Czy istnieją tzw. ' jaźnie  nadrzędne '  sterujące  niektórymi procesami społecznymi,
          czy są one oparte o fenomeny elektromagnetyczne
15.  Czy stałe zwiększanie  wydolności intelektualnej,  zachodzące  w procesie ewolucyjnym
         zostało zatrzymane ? 
16. Czym jest świadomość ? 

                                                                                                               

Rysunek zaczerpnięto z czasopisma  ' Scientific American', 1979, nr 3

Mózg często jest traktowany jako pewien (a) "narząd organizmu człowieka". Nawiasem mówiąc, z wyjątkiem neurologów, zajmujących się tak "grubymi" uszkodzeniami jak "wylew krwi do mózgu", i psychiatrów, zajmujących się obsługą chorych, którzy na swoje nieszczęście, z przyczyn zapewne głównie genetycznych, mają "systemowy błąd" połączeń neuronalnych bądź systemowy błąd produkcji neurotransmitera, lekarze praktycy innych specjalności nie przejmują się zbytnio tym "narządem". Mimo, iż narząd ten kieruje działaniem układu endokrynnego i poprzez układ wegetatywny reguluje całością organizmu, co zapewne w warunkach "złego", błędnego sterowania wywołuje niektóre choroby.

   Czy można jednak mówić, że mózg to narząd bądź też układ sterujący wnętrzem organizmu? Gdyby powiedzieć, że podstawową czynnością mózgu jest (b) przetwarzanie informacji ( termin automatyków, informatyków ), płynących z wnętrza ciała jak i świata zewnętrznego, to zmierzalibyśmy do stwierdzenia, że mózg to "układ służący do przetwarzania informacji". Tak nie jest. Nie można bowiem zapomnieć, że mózg człowieka jest "narządem", który wytwarza : (c) fenomen świadomości, który zanim zrealizuje (rozpocznie) scalanie informacji wyznacza (d) emocje i motywacje i (e) cele integrowania informacji. Mózg jest także w stanie wytworzyć (f) głód poznawczy,  czyli ciekawość, która powoduje, iż człowiek stale poszukuje nowych informacji i chce je "uzgodnić". Realizuje on także (g) odczucie bólu i (h) odczucie przyjemności oraz magazynuje "streszczenie" całości biegu (i) ścieżki życiorysowej.

    Wyprowadzenie danych z pamięci to tutaj odtworzenie fragmentu świata zewnętrznego w postaci "oglądanych niejako jeszcze raz" (j) obrazów wyobrażeniowych tzn.  obrazów mentalnych. Mózg umożliwia jednak także "oglądanie" (k) obrazów obiektów "nieistniejących", lecz możliwych. Co więcej, mózg nie tylko "konstruuje" takie wyobrażenia lecz  też zapamiętuje je i gdy tylko staje się to możliwe robi z nich praktyczny użytek. Co więcej, człowiek może w owe "modele obiektów możliwych" (l) uwierzyć. Możliwość wiary w sens pewnych wizji jest prócz ( m ) mowy, ciekawości (wręcz umiłowania stania wobec tajemnicy) oraz ( n ) chęci tworzenia jedną z najważniejszych cech wyróżniających człowieka. "Ciągnie to go do przodu", jak ujął to światowej sławy antropolog polski prof. A. Wierciński ( 16 ).

    Jeśli mówić o istocie pracy mózgu nie sposób pominąć jednak jeszcze jednej okoliczności. Otóż wiadomo, że niemowlę pozbawione bodźców matczynych, a nawet osoba dorosła po długotrwałej deprywacji sensorycznej umiera (sic!). Nawet ograniczenie jedynie możliwości porozumiewania się i działania (tzw. transakcji interpersonalnych - E. Berne) prowadzi do depresji i chorób. Człowiek (o) koniecznie potrzebuje kontaktów z innymi ludźmi .Człowiek jest więc, jak się wydaje się ( p ) podjednostką układu szerszego, który coś realizuje. Dlatego musi on mieć wręcz (q ) szczególne, unikalne cechy osobiste. Różnorodność ta, wydaje się, jest zamierzona i potrzebna. Jeśli temu zaprzeczać ( na przestrzeni wieków czyniono to wielokrotnie poprzez próby "ujednolicenia" ludzi ) to powstaje choroba społeczna. Duża część tkanki mózgu wykształca i pamięta zdolności przydatne jedynie ( r ) dla współpracy z innymi ludźmi, a bez tej współpracy właściwe załadowanie "danych", a potem ich wykorzystanie jest niemożliwe. To ' przy pomocy mózgu '  można się zakochać !  Ludziom jest też właściwa umiejętność wyrażania szacunku, współczucia, podziwu.

    Z drugiej strony ( s ) budowa i funkcja mózgu jest jednak określona przez genom człowieka, a więc inny układ pamiętający (procesor I-go rzędu), który jest do tego stopnia zminiaturyzowany, że mieści się w jądrze każdej komórki. Procesor I-go rzędu jest powtórzony w każdym neuronie, co jest częściowo wykorzystywane nie tylko w trakcie embriogenezy, ale i w trakcie jego pracy długoterminowej. Są mianowicie badacze którzy formują intuicje, że ( t ) informacja o całości organizmu jest niejako neuronowi potrzebna. Jak wiadomo, genom ludzki jest wytworem ewolucji, a więc procesu odbywającego się w czasie znacznie dłuższym niż życie człowieka. Patrz poglądowy rysunek nr 1.   

    Ewolucja powoduje (u) stałe zwiększanie się "mocy obliczeniowej "( przetworzeniowej, integracyjnej ) układów nerwowych przedstawicieli poszczególnych gatunków. Narastanie zdolności rozumienia świata i jego modelowania wymaga jednak (v) naprzemiennego "cyklu życia i śmierci" , w którym naprzemiennie występuje faza życia, czyli realizacji procesora II-go rzędu ( ukształtowanie mózgu ) i faza śmierci potrzebna aby móc wprowadzać poprawki do genomu, czyli "przepisu", schematu konstrukcyjnego organizmu (1). Nie należy przy tym zapominać,   iż genom człowieka, jest także jedynie (w) częścią  całego " systemu genomów "   organizmów żywych.  Na ok. 30 000 genów strukturalnych ( kodujących białko ) tylko 300 genów ( sic ! )  jest innych niż te które zawiera genom myszy {1}, przy czym zarówno owe geny mysie i ludzkie występują już w genomach  korali oceanicznych {2}.     

    Świadomość pojawia się na wykresie owego cyklu życiowego tylko okresowo. Poza tymi okresami działa algorytm wpisany w genom. Algorytm ten jednak ( będąc zapisem dokonanym w pewnym języku ) jest wyznaczony przez (x) nadrzędny układ, który można tu symbolicznie nazywać Ewolucją lub Naturą, Stwórcą ... lub jeszcze inaczej,  jeśli tak ktoś woli.   

   Co więcej, wydolność integracyjna mózgu ludzkiego lub mówiąc prościej jasność myślenia człowieka i jego spontaniczność, zdolność strukturalizacji własnego czasu poprzez intymność (miłość), stopień świadomości maleje na starość.  Plan funkcjonowania mózgu tak jak gdyby przewidywał ( y ) oddanie jego wytworów "kontekstowi informatycznemu" lub, jeśli ktoś woli, "układowi nadrzędnemu", wszystko jedno jak będziemy Go pojmować (1) .

    Co więcej, wydaje mi się, że aby objąć swoim umysłem "zasadę akcji ludzi" to prócz intuicyjnego rozumienia istoty percepcji, wyobrażenia jako aktu poboru z pamięci, istoty bólu i przyjemności, pamięci przeszłości i wyobrażenia przyszłości oraz zasadzającej się na tym fenomenie świadomości, trzeba jeszcze umieć uwzględnić to co jest w obszarze (z) podświadomości i w obszarze   nieświadomości.

   Jak do tej pory wyliczyłem więc 26 "tajemnic", które, jak proponowałem, należałoby złamać przez "odgadnięcie" i następnie przez próby falsyfikacji i uzgodnienia.  

    W ostatnich kilku latach uprzytomniono sobie jeszcze kilka innych . Jedna z nich wynika z hipotezy lansowanej między innymi przez Rogera Penrose ( 3 ), który twierdzi, iż odczuwanie i świadomość są oparte o fenomeny fizyki kwantowej . Ujmując to w największym skrócie  (α ) mózg wytwarza w sobie  koherencję kwantowa,  tak jak się  to dzieje w obrębie tzw. kondensacji Bosego-Einsteina , a więc jest makroskopowym systemem kwantowym.

    Gdyby była to prawda to możliwe byłoby racjonalne rozumowanie , wiodącego do konkluzji, że ( β )  mózgi ludzi są podstawą do stałego powstawania, "elektromagnetycznych jaźni nadrzędnych " [3]     

  Niezwykłości III stopnia    

   Nie przejmujemy się na co dzień owym ' cudownym zbiegiem  okoliczności w naszym układzie planetarnym ' i niewiarygodnym wyrafinowaniem  konstrukcji naszych organizmów. Nasze codzienne myśli są na ogół związane z wykonywaniem pracy niezbędnej aby przeżyć i rozmaitymi  troskami bytowymi 

   Czasami taki zwykły, przeciętny  strumień  myślenia jest przerywany jednak przez informacje lub własne doznania dotyczące, powiedziałbym ' niezwykłości trzeciego  stopnia '.  Do takich wydarzeń należą opowieści o rozmaitych ' cudownych '  lub niecodziennych, niezwykłych wydarzeniach takich jak 'cudowne ozdrowienie', przejawy niezwykłego utalentowania, objawienia, ukazanie się UFO,  zjawiska parapsychologiczne.  

   Charakterystyczne jest jednak,  iż owe  ' niezwykłości trzeciego  stopnia ' są interpretowane dwojako. Połowa ludzi nie wierzy w ich istnienie. Jeśli stwierdzenie to budziłoby wątpliwości to wystarczy zapytać o to swoich znajomych. Co prawda można zaproponować ranking owych  ' niezwykłości trzeciego  stopnia ' według stopnia wiarygodności  ich zaistnienia. 

   Wydaje się, że niektóre wydarzenia,  jak np. te, które były obserwowane   w dniu 13 października 1917 przez  zgromadzony tłum 70 tysięcy ludzi mają  jedną z najwyższych rang.  Chyba nie da się więc powiedzieć, iż  ' niezwykłości  trzeciego  stopnia ' nie ma w ogóle.  

   Gdyby rzeczywiście istniały jaźnie nadrzędne to udałoby się wyjaśnić wiele wymienionych wyżej,  doświadczanych i obiektywnie obserwowanych  wydarzeń, nazywanych często zjawiskami  " parapsychologicznymi lub paranormalnymi ".    

       Niezwykła, niepojęta " negatywność ".             

     Gdy uświadomimy sobie jak niezwykle misternie  jest zbudowany nasz układ planetarny, na którym zaistniało życie oraz nasz organizm i świadomy mózg to niepojęte wydają się być nieprzebrane przejawy zła czynionego przez tak ' cudownie ' skonstruowanych ludzi.

    Wiek XX to stulecie wojen światowych, obozów koncentracyjnych, czas  gdy reżimy totalitarne wymordowały miliony ludzi. Ludobójstwo jest kontynuowane także w ostatnich dziesięcioleciach. Jeśli wyliczyć wydarzenia w Kambodży ( Pol -pot ), Ruandzie ( plemię Hutu ) , Bośni ( Srebrenica ) to nic nie wskazuje na to że takie makabryczne działania ustaną.

     Odwrotnie, w ostatnich latach wykazano jak można  połączyć ostatnie zdobycze technologiczne ( kamery + Internet + TV satelitarna ) aby prezentować bestialstwo na skalę globalną. Eskalacja bestialstwa przejawiła się ostatnio także poprzez " branie jako zakładników i mordowanie   dzieci "  ( szkoła w Biesłanie), masowe uwięzienia  dzieci ( Brazylia, Filipiny )

     Co więcej powiększają się obszary, które wymknęły się spod kontroli cywilizowanych rządów. Taka sytuacja od dawna  zachodzi na dużych  połaciach krajów Afrykańskich ( Somalia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kongo - Kinszasa ). Kartele przestępcze terroryzują obecnie większość krajów Ameryki Środkowej i część krajów Ameryki Południowej.   

     Według Ryszarda Kapuścińskiego  to jedynie pomniejsze  plagi  ludzkości. Wg niego ważniejsze jest gwałtowne ubożenie niektórych regionów świata. Nikt  się specjalnie nie przejmuje, iż w roku 2005 w państwie Niger  umiera z głodu klika milionów ludzi, a  wiele  krajów Ameryki Południowej,  nawiasem mówiąc na wskutek ' demokratycznego wybrania '   irracjonalnych,  populistycznych  rządów,  wpadło w spiralę  biedy ( Argentyna,  Boliwia..)

    Mimo  ogromnego postępu technologicznego  nie potrafimy zapobiec pandemii AIDS, niechęci Europejczyków do rodzenia dzieci ( wyludnianiu się Europy ),  ani  nieco innym, przyrodniczym  fenomenom, takim,  jak dla przykładu .. pustynnieniu ogromnych połaci planety ( już nawet w Europie, gdzie 1/3 terytorium  Hiszpanii jest obecnie gorącą, piaszczysto - skalistą  pustynią  ).

   Ryszard Kapuściński martwi się także utrzymywaniu się poważnych konfliktów  międzypaństwowych ( nacjonalistycznych ),  które mogą się przerodzić w nowe wojny, co jest tym bardziej niepokojące, wobec nagromadzenia się arsenałów broni biologicznej, chemicznej i atomowej.

   Od siebie dodam, iż warto zauważyć,  że bestialskich okrucieństw dokonywano często w krajach wyróżniających się ... pięknem przyrody, oszałamiającymi widokami  wysokich gór położonych nad morską linią brzegową. Tak jest w okolicach  Srebrenicy. Uderzyło mnie także kiedyś zdjęcie,  opublikowane na okładce " Magazynu Gazety Wyborczej ", który  przedstawiało przepiękny górski i morski krajobraz  w Chile, roztaczający się wokół   miejsca  usadowienia  obozu koncentracyjnego,  założonego przez armię Augusta Pinocheta.    

   Czy da się pojąć owe cztery rodzaje niezwykłości ?   

   Nie dla wszystkich osób wyliczone powyżej zagadki są intrygujące. Nawet jeśli kogoś nie zastanawia " Zasada Antropiczna " (  niezwykłość I rodzaju ) i nie interesuje kogoś jak działa organizm człowieka, mózg i DNA ( niezwykłość II rodzaju )  to jednak  jest niewiele osób których  zupełnie nie ciekawią hipotezy paleoastronautyczne ,  fenomen UFO, czy rozmaite niepokojące wydarzenia dotyczące chorób, katastrof, terroryzmu przedstawiane w programach telewizyjnych.  

   Powstaje więc istotne pytanie. Do jakiej dziedziny kulturowej, do jakiej  metodologii  poznawczej  powinniśmy się odwołać,  aby  próbować udzielić objaśnić przynajmniej  niektóre z tych zagadek, bądź  próbować wskazać na rozwiązanie problemów, stanowiących ' zdumiewającą negatywność   ?    

  Czy odpowiedzi takich może udzielać tzw. nauka ?  Oczywiście zależy to od przyjętej definicji tego na czym polega metoda naukowa !  Zastanówmy się więc  czym  wyróżnia się objaśnienie naukowe ?    

Jak wiadomo,  Karl Popper postulował,  że tylko wtedy teoria ma charakter naukowy jeśli jest falsyfikowalna. Oznacza to iż teoria naukowa powinna formułować  pewne konsekwencje, które są sprawdzalne poprzez konkretne pomiary. W zależności od wyników tych pomiarów teoria zostaje potwierdzona lub odrzucona.  

   Dla przykładu sejsmografia i inne metody geologii doprowadziły do konstatacji,  iż we wnętrzu naszego globu istnieje ogromna masa gorącego,  roztopionego płynnego, ' rotującego '  żelaza co powoduje, że wokół naszej planety istnieje złożona struktura elektromagnetyczna zwana magnetosferą. To nie geolodzy lecz pewni biolodzy przypisują  magnetosferze działanie ochronne  przed rozpędzonymi cząsteczkami tzw. " wiatru słonecznego ". 

                                                                                    

                                                                                 

   Już tylko  ' niecierpliwi intelektualiści ' w rodzaju Lynn  Margulis i James Lovelock' a  kojarzą  taki ochronny skutek istnienia magnetosfery    -  >     z   skomplikowaną, powiązaną wielowarstwowo - strukturą,   zwaną ekosferą i jeszcze szerszym  pojęciem , a mianowicie z  tzw.    koncepcją  planety Gai , postrzeganej jako "  jeden olbrzymi organizm, przystosowany do zmian, tak by zachować odpowiednie warunki do życia" , ..  sugerując jednocześnie iż  "  życie na Ziemi będzie trwać bez względu na poczynania ludzi".     Wspomniane pomiary sejsmologiczne są niewątpliwie ustaleniami pewnej, konkretnej dziedziny nauki jaka jest geologia.

   Zgodnie z postulatami Augusta Comte'a i Karla Poppera  są to niewątpliwie  ustalenia naukowe,  jako iż są to  wnioski wynikające z pewnych powtarzalnych pomiarów.    

   Cóż jednak począć z wnioskiem,  iż rotujący płaszcz płynnego żelaza generuje magnetosferę, która chroni organizmy żywe zamieszkujące powierzchnię planety przed szkodliwością promieniowania kosmicznego. Wniosek taki ma po pierwsze charakter interdyscyplinarny, ponieważ wykracza poza ramy geologii. Czy jest falsyfikowalny ?   

    Wydaje się,   iż jest on falsyfikowalny jedynie na zasadzie pewnego eksperymentu myślowego,  polegającego na założeniu iż  magnetosfera znika i  przeprowadzonych  wyliczeniach  geofizyków  które przewidują,  że energia cząstek promieniowania kosmicznego byłaby wtedy tak znaczna iż  organizmy żywe wymarłyby. No cóż,  realnego eksperymentu  polegającego na " czasowym wyłączeniu " magnetosfery ...  nie jesteśmy jednak w stanie przeprowadzić.  

    Przejdźmy jednak do wniosków Lynn Margulis i Jamsa Lovelock'a. Czy tzw. Hipoteza Gai jest falsyfikowalna .. hm.. Absolutnie nie !!! To znaczy byłaby falsyfikowalna, gdybyśmy mieli moc demiurga, persony która tworzy rozmaite układy planetarne. 

     Podążając dalej, jeśli trzeba by rozpatrzyć powody i sposób zaistnienia na naszej planecie reakcji fotosyntezy, pojawienia się archebakterii, czyli pierwotnych zaczątków życia, to  niestety także  trzeba by odwołać się do spekulacji, których nie można poddać próbom falsyfikacji.   

   Podobnie objaśnienia niemal wszystkich wyliczonych wyżej   " niezwykłości II - go stopnia " odnoszących się do działania DNA, mózgu, świadomości .. niestety także są teoriami o charakterze  ' wniosków syntetyzujących '. Można by wykazać także  spekulatywność  teorii ewolucji, teorii Wielkiego Wybuchu i   wszystkich koncepcji dotyczących świadomości.   

..........................

     Tym nie mniej bez takich uogólniających hipotez i teorii świat jawi się jako proces przypadkowy, chaotyczny i bezsensowny Jednym zdaniem ' uogólniające teorie '    narzędziami umożliwiającymi zrozumienie świata, a zwłaszcza - co może ważniejsze - pokonywanie  owych wielce negatywnych problemów społecznych.

      Powstaje jednak ciekawe zagadnienie, pytanie ! Kiedy jednak taka ' uogólniająca teoria jest dobrej jakości, albo jak  tworzyć takie ' syntetyzujące sądy ( teorie ) dobrej jakości.

      Chcę zaproponować tu pewne zasady, pewną metodę  dotyczącą  uzyskiwania  ' teorii objaśniających świat ' możliwie dobrej jakości.  Metodę tą zilustruję przykładami.

     W roku 1948  Norber Wiener  napisał on książkę pt.: "Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine"

Rysunek zaczerpnięto z witryny http://www.amazon.com/

     Jak wiadomo Wiener zaproponował w tej książce koncept  tzw. " sprzężenia zwrotnego " , którego działanie ( przejawy )   dostrzegał  .. w zwierzęciu i maszynie . Tu wspomniane zasady mamy ' od razu uchwycone ' .:  

                                                                                     

     Dobra teoria uogólniająca musi dotyczyć  co najmniej dwóch , o ile nie większej ilości dziedzin i trzeba w tych różnych dziedzinach odnaleźć  ' te same byty ' - różnie  nazywane, ale ' istotowo '  - jak się wydaje bardzo podobne. Spostrzeżenia dokonane w jednej z takich dziedzin   należy  odszukać w  drugiej dziedzinie i je ' uzgodnić '.   Następnie  powinniśmy utworzyć ' wspólną terminologię '  dla owych dwóch dziedzin, albo uzgodnić  zasady przenoszenia takiej terminologii. Musimy utworzyć meta - teorię , która będzie  ' wewnętrznie zborna ' - która będzie dobrze funkcjonować zarówno w pierwszej jak i drugiej dziedzinie.  To  dostrzeżenie  dobrego   funkcjonowania   teorii w dwóch dziedzinach jest pewnym odpowiednikiem  ' próby dokonania falsyfikacji '.  Próbuję to zilustrować na rys. 

                                                                            

     Zastosowanie  tej samej, lub bardzo podobnej metody można dostrzec w innych książkach,  których autorzy także próbowali dokonać objaśnienia jakiegoś fragmentu świata.  Dla przykładu możemy rozpatrzyć książkę  Franka Tiplera pt.: " The Physics of Immortality  -  Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead " .

Rysunek zaczerpnięto z witryny http://www.amazon.com/

W największym skrócie,  jej autor  zbudował teorię, która ' opowieść ',   stanowiącą treść przesłania chrześcijańskiego,  " uzgodnił " z kosmologią ( zwłaszcza z tzw. teorią Wszechświata zamkniętego )  fizyką i informatyką ( computer sciences a zwłaszcza  virtual reality ) . Jego podejście ilustruje podobny rysunek .. 

                                                                           

  Książka została opublikowana w roku 1994. Jej autor miał  nieco pecha, gdyż w roku 1999  tzw. teorię Wszechświata zamkniętego kosmolodzy odrzucili, znajdując wiele danych eksperymentalnych przemawiających za tym,  iż Wszechświat nie będzie dokonywał kolapsu, lecz raczej będzie się stale, coraz szybciej rozprężał.

     Wobec takiej trudności, inną teorię  ' objaśniającą świat ',  w jego  najbardziej ogólnych aspektach,  spisał niedawno Michio Kaku. Opublikował on książkę pt.: "Parallel Worlds -  A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos"

 

Rysunek zaczerpnięto z witryny http://www.amazon.com/

     Przejdźmy jednak teraz do omówienia zasad konstruowania owych ' objaśnień ', które przystają do owej,  wspomnianej na wstępie ' niepojętej, przemożnej negatywności '.  W tym wypadku dobra teoria powinna proponować sposób rozwiązania pewnego problemu społecznego. Powinien to być niejako projekt działań ( przemian ), na odpowiednio wysokim szczeblu struktury administracyjnej, takich działań, które ową ' negatywność ' by niwelowały.  

     Należy przy tym zauważyć, że krok pierwszy takich działań nie wymaga aby być  urzędnikiem takim jak ' prezydent państwa, premier rządu czy  szef  ONZ ' . Niezbędny krok pierwszy wymaga bowiem sporządzenia ' projektu przemian ',  a właściwie jeszcze mniej, a mianowicie  ' propozycji opracowania projektu przemian ' ( proposal of the project ).      Zasady sporządzania takich projektów przemian są podobne do zasad ' opracowywania teorii objaśniających świat '. Jest potrzebna tylko jedna modyfikacja, którą przedstawia rysunek .. 

                                                           

    Też mamy tu ów stos dziedzin. Na pierwszej płaszczyźnie  należy  ' odwzorować  problem '. Na ogół  problem ma element finansowy. Nie wiadomo skąd  wziąć pieniądze ?   W innych ' domenach '  poszukujemy tych samych pojęć,   jakkolwiek zapewne inaczej nazwanych.

    Dla przykładu  ' poszukujemy ' problematyki samopoczucia i zdrowia '. Powiedźmy odnajdujemy ją nie tylko w medycynie, ale i także w rozważaniach psychologów ..

    Inne, dalsze  kroki ilustruje rysunek. Za każdym razem działania które należy podjąć wymagają poszerzenia świadomości pewnej grupy społecznej.  Oczywiście czasami może istnieć znaczna trudność  dotarcia do takiej grupy społecznej. Wtedy   trudność taka staje się pod - problemem wymagającym rozwiązania.

   Następne dwa rysunki przedstawiają zarys rozwiązania przykładowego problemu .:  " Skąd wziąć pieniądze na służbę zdrowia ?  ".

    Wydaje się,  że zapewne właściwe  rozwiązanie problemu wynika z następujących konstatacji.:  " Służba zdrowia dowolnego kraju jest  stanie wydać dowolnie dużą ilość pieniędzy "; " Aby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy, trzeba by wyeliminować  (1) działania rytualne, (2) uświadomić sobie, że 60% sytuacji złego samopoczucia wynika z uwarunkowań psychologicznych ".

   Owe holistyczne, psychosomatyczne podejście diagnostyczno - terapeutyczne zilustruję tu jedynie symbolicznie poprzez rysunek użyczony mi przez  Panią dr Dianę Wojtkowiak z  Katedry Biotechnologii - Międzyuczelnianego  Wydziału  Biotechnologii  Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku. 

                                                                          

     Pojęcia choroby, systemów ciała i funkcji krytycznych systemów pewnego układu  można przenieść metaforycznie do problematyki rozwiązywania trudnych systemów społecznych na poziomie państwa.  Jest wtedy ważne aby uświadamiać sobie,   iż organizm państwowy składa się także z systemów, realizujących funkcje krytyczne. Decyzje mające na celu ' leczenie ' patologii organizacyjnej lub patologii społecznej powinny brać pod uwagę  istnienie wszystkich istotnych systemów organizmu społecznego.  Ideę tą ilustruje rysunek użyczony mi przez  Pana prof. Czesława CEMPEL z  politechniki Poznańskiej.

                                                                           

      Na zakończenie wywodu  pragnę zauważyć jeszcze,  iż przedstawiona tu  metoda umożliwia  przekonywujące określenie czym jest ' fundamentalizm myślenia' . Otóż fundamentalizm w tym świetle to  ' myślenie w obrębie tylko jednaj płaszczyzny …' Wynika z tego także,  że ' postawa fundamentalistyczna ' uniemożliwia skuteczne objaśnianie świata  i  poszukiwanie  efektywnych rozwiązań.   

Autor  witryny.:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak 

E - learning Initiative Group ; andrzejbrodziak@wp.pl  

 Autorzy innych, zewnętrznych witryn dotyczących e-learning , którzy współpracują z nami: 

1. Prof. Czesław CEMPEL, Politechnika Poznańska , http://neur.am.put.poznan.pl/
Metodologia badań naukowych. Teoria systemów. Technozofia.
http://neur.am.put.poznan.pl/Skrypty/skrypty.htm  

2. Mgr. Marek Jan Kasperski, http://www.kognitywistyka.net/~kasperski/index.html  Kognitywistyka.net 

- Wortal wiedzy o umyśle  http://www.kognitywistyka.net/artykuly/artykuly.htm 

3. Dr. Matti Pitkanen, University of Helsink, Department of Physics, Theoretical Physics Division http://www.physics.helsinki.fi/~matpitka/index.html Inspired theory of consciousness .

 

Lista publikacji naukowych głównego autora  witryny  patrz tutaj http://salve13.webpark.pl/listapublikacji.htm   

Inne istniejące witryny lub teksty dostępne zdalnie, które powstały z inspiracji

 wcześniejszych prac w/w  głównego autora websit'u .:       

1. The Internet Journal of World Health and Societal Politics  (ISSN 1540- 269X ) - A. Brodziak .: Mental Procedures Helping Search For Solution Of Societal Problems http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijwh/vol2n1/mental.xml  

2. Medical Science Monitor; Andrzej Brodziak .: Neurophysiology of the mental image http://www.medscimonit.com/medscimonit/modules.php?name=GetPDF&pg=2&idm=1786- 56k http://www.medscimonit.com/pub/vol_7/no_3/1786.pdf

3. Zapping - La immaginacion al ponder http://axxon.com.ar/zap/203/c-Zapping0203.htm http://www.neuronilla.com/pags/Noticias/Noticia.asp?id=255  

4. Inovations report - Mit E-Counselling gegen Depressionen http://www.innovations-report.de/html/berichte/medizin_gesundheit/bericht-20499.html   

Inne nasze witryny składające się na ' rozproszony website ' dotyczący zdalnego wspomagania nauczania:  

Psychologia, promocja zdrowia 

Filozofia przyrody - przegląd teorii starających się wyjaśnić " kosmologiczny sens istnienie ludzi " 

Wprowadzenie do nauk społecznych

Geofizyka, heliofizyka - wpływ na organizm człowieka

Strony sformułowane w języku angielskim

Fizjologia, neurofizjologia, działanie mózgu

Materiały ' narzędziowe ' pomocne dla realizowania zadań praktycznej medycyny klinicznej 

Metodologia badań naukowych. Teoria systemów. Technozofia ( autor witryny prof. Czesław CEMPEL

Użyteczne witryny narzędziowe.: 
Sprawny słownik angielsko- polski i polsko angielski  http://www.dict.pl/plen  
Free Medical Books   http://www.freebooks4doctors.com/fb/english1.htm 
E-medicine - Instant access http://www.emedicine.com/med/topiclist.htm 
Inne książki fachowe, dostępne on-line http://biblioteka.slam.katowice.pl/e-book.htm 
Baza danych o publikacjach medycznych http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 
Medline Plus Trusted Health Information  http://medlineplus.gov/ 
Scientific American http://www.sciam.com/