Ilustrację  pobrano z http://cogs.csustan.edu/online.htm      

                                                       E - learning     

   Popularne wprowadzenie do nauk społecznych takich jak:  komunikacja interpersonalna, socjologia, politologia, ważne współczesne problemy demograficzne, wiedza o  mass mediach.         

    Niniejsza strona Internetowa wchodzi w skład ' rozproszonego  website'u , który jest narzędziem wspomagającym tzw. e- learning w zakresie interdyscyplinarnych problemów z pogranicza medycyny, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa i filozofii.

 Website niniejszy prezentuje (1) podstawowe elementy w/w dziedzin,  w zakresie użytecznym dla studentów 3- letnich studiów licencjackich takich  kierunków nauczania jak dziedziny techniczne, manadżerskie i  medyczne, (2) materiały dotyczące niektórych trudnych problemów społecznych użyteczne dla realizowania seminariów, (3) materiały narzędziowe pomocne w zdalnym nauczaniu  

      Celem proponowanego tutaj " zdalnego nauczania " jest zwiększenie zdolności do całościowego, zintegrowanego rozumienia świata i zachodzących wydarzeń, poczynając od uwarunkowań najbardziej nadrzędnych. Jest to ważne także dla umiejętności włączenia w zakres swojego aparatu pojęciowego, stosowanego w trakcie studiów i w życiu codziennym elementów pozornie odległych. I tak dla osób studiujących nauki techniczne pomocna będzie np. znajomość elementów psychologii i socjologii, a dla osób studiujących nauki społeczne  jak i medycynę istotna jest znajomość  najnowszych teorii z zakresu geofizyki i filozofii.  

    Część tekstów była prezentowana w latach 1998 - 2005 poprzez witrynę pt.: " Zdalne wspomaganie rozpoznawania i leczenia psychologicznych i kulturowych uwarunkowań  złego samopoczucia i chorób "  

   Z poprawność merytoryczną  zamieszczonych tu treści odpowiada autor witryny: 

  prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak  

  Jedna ze stron niniejszego website'u zawiera listę  publikacji naukowych  autora witryny, opublikowanych w recenzowanych czasopismach.  

  Spis treści niniejszej witryny dotyczącej nauk społecznych.: 

Strony obejmujące zakres tematyczny przedmiotu " komunikacja społeczna "


1. Semiotyka

2. Socjologia 

3. Wizja i misja przedsiębiorstwa 
4. Politologia
5. Mass-media

 

Strony dotyczące niektórych, trudnych problemów społecznych

1. Spadek przyrostu naturalnego, niski wskaźnik dzietności, zmniejszająca się liczebność narodów

    europejskich, realna groźba wymarcia narodów europejskich - tutaj 

2. Społeczne i psychologiczne przesłanki dla wyznaczenia polityki imigracyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

    i większości krajów Unii Europejskie - tutaj  

3. Fundamentalizm i terroryzm - strona sformułowana w języku angielskim - tutaj  

 

 

Strony zawierające użyteczne materiały narzędziowe pomocne w nauce wspomaganej zdalnie. 

 

1. Witryna udostępniająca materiały narzędziowe do szybkiej, 
efektywnej nauki języka angielskiego i niemieckiego
 

Autor witryny.:

Prof. dr hab.n.med. Andrzej Brodziak 

E - learning Initiative Group ; andrzejbrodziak@wp.pl  

Lista publikacji naukowych autora patrz tutaj http://salve13.webpark.pl/listapublikacji.htm   

Inne, obce,  istniejące witryny, które powstały z inspiracji wcześniejszych prac w/w autora websit'u .:

1. Kognitywistyka.net - wortal wiedzy o umyśle  http://www.kognitywistyka.net/artykuly/artykuly.htm   

2. The Internet Journal of World Health and Societal Politics  (ISSN 1540- 269X ) - A. Brodziak .: Mental Procedures Helping Search For Solution Of Societal Problems http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijwh/vol2n1/mental.xml  

3. Medical Science Monitor; Andrzej Brodziak .: Neurophysiology of the mental image http://www.medscimonit.com/medscimonit/modules.php?name=GetPDF&pg=2&idm=1786- 56k http://www.medscimonit.com/pub/vol_7/no_3/1786.pdf

4. Zapping - La immaginacion al ponder http://axxon.com.ar/zap/203/c-Zapping0203.htm http://www.neuronilla.com/pags/Noticias/Noticia.asp?id=255 

5. Inovations report - Mit E-Counselling gegen Depressionen http://www.innovations-report.de/html/berichte/medizin_gesundheit/bericht-20499.html   

Użyteczne witryny narzędziowe.: 
Sprawny słownik angielsko- polski i polsko angielski  http://www.dict.pl/plen  
 Wikipedia - wersja polska  http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna  
E-medicine - Instant access http://www.emedicine.com/med/topiclist.htm 
Inne książki fachowe, dostępne on-line http://biblioteka.slam.katowice.pl/e-book.htm 
Baza danych o publikacjach medycznych http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 
Medline Plus - Trusted Health Information  http://medlineplus.gov/ 
Scientific American http://www.sciam.com/ 

Powrót do strony głównej website'u   tutaj !