E - learning     

                                                                                           Pośrednie formy psychoterapii 

                                                  ( biblioterapia, filmoterapia, podróże terapeutyczne, recepty holistyczne )

- strona pomocnicza dla  witryny " Psychologia, psychologiczne uwarunkowania złego samopoczucia oraz promocja zdrowia poprzez rozeznanie i modyfikację stanu psychicznego"  

    Niniejsza strona Internetowa wchodzi w skład ' rozproszonego  website'u , który jest narzędziem wspomagającym tzw. e- learning w zakresie interdyscyplinarnych problemów z pogranicza medycyny, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa i filozofii.

      Celem proponowanego tutaj " zdalnego nauczania " jest zwiększenie zdolności do całościowego, zintegrowanego rozumienia świata i zachodzących wydarzeń, poczynając od uwarunkowań najbardziej nadrzędnych. Jest to ważne także dla umiejętności włączenia w zakres swojego aparatu pojęciowego, stosowanego w trakcie studiów i w życiu codziennym elementów pozornie odległych. I tak dla osób studiujących nauki techniczne pomocna będzie np. znajomość elementów psychologii i socjologii, a dla osób studiujących nauki społeczne  jak i medycynę istotna jest znajomość  najnowszych teorii z zakresu geofizyki i filozofii.  

    Website niniejszy prezentuje  zestawienia książek (  głównie powieści ) i filmów niosących przesłanie które może wywrzeć znaczny wpływ o charakterze psychoterapeutycznym.

   Poszczególne składowe tego  zbioru  pośrednich form psychoterapii były prezentowane w latach 1998 - 2005 poprzez witrynę pt.: " Zdalne wspomaganie rozpoznawania i leczenia

 psychologicznych i kulturowych uwarunkowań  złego samopoczucia i chorób "  

   Z poprawność merytoryczną prezentowanych to treści odpowiada  prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak  

  Jedna ze stron niniejszego website'u zawiera listę  publikacji naukowych  autora witryny, opublikowanych w recenzowanych czasopismach.  

   Niniejsza strona  odgrywa rolę pomocniczą  względem witryny  " psychologia, psychologiczne uwarunkowania złego samopoczucia  oraz promocja zdrowia poprzez rozeznanie i modyfikację stanu psychicznego  "    Ogólnym schematem porządkującym zakres tematyczny tych zagadnień  jest  poniższy rysunek.:

                                     

 

   Spis treści niniejszej witryny " Pośrednie formy psychoterapii " jest następujący : 

1. Biblioterapia

2. Filmoterapia

3. Podróże terapeutyczne

4. Recepty holistyczne 

  Wymienionym wyżej dziedzinom poświęcono osobne strony Internetowe. Aby przejść do wymienionych wyżej zagadnień  należy kliknąć na odpowiedni tytuł.

  Polecamy także  kilka witryn zewnętrznych dotyczących psychologii .: 

Biblioteka sieciowa http://www.biblioteka.lapszewyzne.com/ 
Polska Biblioteka Internetowa http://www.pbi.edu.pl/inne_biblioteki.html  
Witryna Romana Antoszewskiego z Nowej Zelandii  http://homepages.ihug.co.nz/~antora/  

    

Autor witryny.:

Prof. dr hab.n.med. Andrzej Brodziak 

E - learning Initiative Group ; andrzejbrodziak@wp.pl  

Lista publikacji naukowych autora patrz tutaj http://salve13.webpark.pl/listapublikacji.htm   

Inne istniejące witryny, dotyczące wątku "salve13", które powstały z inspiracji wcześniejszych prac w/w autora websit'u .:

1. Kognitywistyka.net - wortal wiedzy o umyśle  http://www.kognitywistyka.net/artykuly/artykuly.htm   

2. The Internet Journal of World Health and Societal Politics  (ISSN 1540- 269X ) - A. Brodziak .: Mental Procedures Helping Search For Solution Of Societal Problems http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijwh/vol2n1/mental.xml  

3. Medical Science Monitor; Andrzej Brodziak .: Neurophysiology of the mental image http://www.medscimonit.com/medscimonit/modules.php?name=GetPDF&pg=2&idm=1786- 56k http://www.medscimonit.com/pub/vol_7/no_3/1786.pdf

4. Zapping - La immaginacion al ponder http://axxon.com.ar/zap/203/c-Zapping0203.htm http://www.neuronilla.com/pags/Noticias/Noticia.asp?id=255 

5. Inovations report - Mit E-Counselling gegen Depressionen http://www.innovations-report.de/html/berichte/medizin_gesundheit/bericht-20499.html   

Użyteczne witryny narzędziowe.: 
Sprawny słownik angielsko- polski i polsko angielski  http://www.dict.pl/plen  
Free Medical Books   http://www.freebooks4doctors.com/fb/english1.htm 
E-medicine - Instant access http://www.emedicine.com/med/topiclist.htm 
Inne książki fachowe, dostępne on-line http://biblioteka.slam.katowice.pl/e-book.htm 
Baza danych o publikacjach medycznych http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 
Medline Plus Trusted Health Information  http://medlineplus.gov/ 
Scientific American http://www.sciam.com/ 

   Inne nasze witryny składające się na ' rozproszony website ' dotyczący zdalnego wspomagania nauczania: 

 

Główna strona witryny dotyczącej e- learning

Filozofia przyrody - przegląd teorii starających się wyjaśnić " kosmologiczny sens istnienie ludzi " 

Wprowadzenie do nauk społecznych

Geofizyka, heliofizyka - wpływ na organizm człowieka

 

Fizjologia, neurofizjologia, działanie mózgu

Materiały ' narzędziowe ' pomocne dla realizowania zadań praktycznej medycyny klinicznej 

Strony sformułowane w języku angielskim