E - learning     

    Psychologia, psychologiczne uwarunkowania złego samopoczucia oraz promocja zdrowia poprzez rozeznanie i modyfikację stanu psychicznego.  

    Niniejsza strona Internetowa wchodzi w skład ' rozproszonego  website'u , który jest narzędziem wspomagającym tzw. e- learning w zakresie interdyscyplinarnych problemów z pogranicza medycyny, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa i filozofii.

      Celem proponowanego tutaj " zdalnego nauczania " jest zwiększenie zdolności do całościowego, zintegrowanego rozumienia świata i zachodzących wydarzeń, poczynając od uwarunkowań najbardziej nadrzędnych. Jest to ważne także dla umiejętności włączenia w zakres swojego aparatu pojęciowego, stosowanego w trakcie studiów i w życiu codziennym elementów pozornie odległych. I tak dla osób studiujących nauki techniczne pomocna będzie np. znajomość elementów psychologii i socjologii, a dla osób studiujących nauki społeczne  jak i medycynę istotna jest znajomość  najnowszych teorii z zakresu geofizyki i filozofii.  

  Website niniejszy prezentuje wykłady wprowadzające,  dotyczące najbardziej  znanych dziedzin i szkół psychologicznych. Zakres tych wykładów jest skromny i użytecznym zapewne jedynie dla studentów medycyny, studentów pielęgniarstwa, studentów zdrowia publicznego oraz 3- letnich studiów licencjackich takich kierunków nauczania jak dziedziny techniczne i manadżerskie.  

  Część prezentowanych to tekstów była prezentowana w latach 1998 - 2005 poprzez witrynę pt.: " Zdalne wspomaganie rozpoznawania i leczenia psychologicznych i kulturowych uwarunkowań  złego samopoczucia i chorób "  

   Z poprawność merytoryczną prezentowanych to treści odpowiada  prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak  

  Jedna ze stron niniejszego website'u zawiera listę  publikacji naukowych  autora witryny, opublikowanych w recenzowanych czasopismach.  

   Niniejsza witryna "/psychologia.htm" jest poświęcona jednemu tylko wątkowi tematycznemu jakim jest " psychologia, psychologiczne uwarunkowania złego samopoczucia  oraz promocja zdrowia poprzez rozeznanie i modyfikację stanu psychicznego  "

   Ogólnym schematem porządkującym zakres tematyczny niniejszej  witryny jest  poniższy rysunek.:

                                     

 

   Spis treści niniejszej witryny "/psychologia.htm" jest następujący :  

Wprowadzenie do psychologii

1.   Dzieciństwo- czyli jak odgadnąć podstawowy wzorzec scenariusza życiowego, zakodowany   we wczesnym

      dzieciństwie
2.   Wzorzec wychowywania dziecka
3.   Osobowość partnera 
4.   Relacje Ty i partner
 

5.   Wredni ludzie

 

Znane teorie psychologiczne i szkoły psychoterapii


6.   Teoria Freuda, psychoanliza i psychodynamiczne podejście do psychoterapii
7 .  Behavioralne i kognicyjne szkoły psychoterapii

8.   Zarys teorii, psychologii i psychoterapii Gestalt
9 .  Psychoterapia ukierunkowana na osobę, wg. Carla Rogersa
10. Teoria konstruktu osobistego George'a Kelly i jego szkoła psychoterapii
11. Analiza transakcyjna - Eric Berne:"W co graja ludzie?"
12. Ultr-krótkoterminowa terapia rodzin osób ciężko chorych wg. Berta Hellingera

 

Metody promocji zdrowia


13. Poczucie koherencji - rozumienie, zaradność i poczucie sensowności jako czynniki prozdrowotne

 

 Metody stymulowania i rozwoju kreatywności 

 

14. Myślenie grupowe

15. Metoda doskonaląca rozumienie i  przekraczanie barier poznawczych   

  Wymienionym wyżej dziedzinom poświęcono osobne strony Internetowe. Aby przejść do poszczególnego wykładu należy kliknąć na odpowiedni tytuł.

  Polecamy także  kilka witryn zewnętrznych dotyczących psychologii .: 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Instytut Psychologii Zdrowia  http://www.psychologia.edu.pl/ 
Portal ' Psychologia ' - w tzw. ' Wolnej Encyklopedii - Wikipedia' http://pl.wikipedia.org/wiki/Portal:Psychologia 
Wszystko o psychologii i tematyce pokrewnej  - http://www.psychologia.apl.pl/ 

    

Autor witryny.:

Prof. dr hab.n.med. Andrzej Brodziak 

E - learning Initiative Group ; andrzejbrodziak@wp.pl  

Lista publikacji naukowych autora patrz tutaj http://salve13.webpark.pl/listapublikacji.htm   

Inne istniejące witryny, dotyczące wątku "salve13", które powstały z inspiracji wcześniejszych prac w/w autora websit'u .:

1. Kognitywistyka.net - wortal wiedzy o umyśle  http://www.kognitywistyka.net/artykuly/artykuly.htm   

2. The Internet Journal of World Health and Societal Politics  (ISSN 1540- 269X ) - A. Brodziak .: Mental Procedures Helping Search For Solution Of Societal Problems http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijwh/vol2n1/mental.xml  

3. Medical Science Monitor; Andrzej Brodziak .: Neurophysiology of the mental image http://www.medscimonit.com/medscimonit/modules.php?name=GetPDF&pg=2&idm=1786- 56k http://www.medscimonit.com/pub/vol_7/no_3/1786.pdf

4. Zapping - La immaginacion al ponder http://axxon.com.ar/zap/203/c-Zapping0203.htm http://www.neuronilla.com/pags/Noticias/Noticia.asp?id=255 

5. Inovations report - Mit E-Counselling gegen Depressionen http://www.innovations-report.de/html/berichte/medizin_gesundheit/bericht-20499.html   

Użyteczne witryny narzędziowe.: 
Sprawny słownik angielsko- polski i polsko angielski  http://www.dict.pl/plen  
Free Medical Books   http://www.freebooks4doctors.com/fb/english1.htm 
E-medicine - Instant access http://www.emedicine.com/med/topiclist.htm 
Inne książki fachowe, dostępne on-line http://biblioteka.slam.katowice.pl/e-book.htm 
Baza danych o publikacjach medycznych http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 
Medline Plus Trusted Health Information  http://medlineplus.gov/ 
Scientific American http://www.sciam.com/ 

   Inne nasze witryny składające się na ' rozproszony website ' dotyczący zdalnego wspomagania nauczania: 

 

Główna strona witryny dotyczącej e- learning

Filozofia przyrody - przegląd teorii starających się wyjaśnić " kosmologiczny sens istnienie ludzi " 

Wprowadzenie do nauk społecznych

Geofizyka, heliofizyka - wpływ na organizm człowieka

 

Fizjologia, neurofizjologia, działanie mózgu

Materiały ' narzędziowe ' pomocne dla realizowania zadań praktycznej medycyny klinicznej 

Strony sformułowane w języku angielskim

      

Promocje stron przyjaciół :

Filip Romaniuk - http://www.itisme.republika.pl

Andrew Wader :
http://www.angelfire.com/planet/tedeus/index.htm
http://www.angelfire.com/planet/tedeus/Cope-1.htm
http://www.angelfire.com/planet/tedeus/meta-gra.htm
http://www.angelfire.com/planet/tedeus/Charyty.htm
http://www.angelfire.com/ga3/gean/Tedeus-Egypt.htm
http://www.angelfire.com/planet/tedeus/theory.htm 
http://www.angelfire.com/planet/tedeus/women.htm
http://www.angelfire.com/planet/tedeus/health-reorganization.htm
http://andrewwader.republika.pl/umieranie.htm
http://www.angelfire.com/planet/tedeus/brain-politics.htm
http://www.angelfire.com/planet/tedeus/time-mirror-device.htm